Logo

Avtalsvillkor

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om anslutning till fibernätet, villkor för nättjänster, ersättning vid avbrott, förfallodagar, ångerrätt, avstängning och vägledning.

Ta del av avtalen för fastighetsanslutning och nättjänster. Samtliga finns för nedladdning i pdf-format.

Allmänna avtalsvillkor gällande fastighetsanslutning Pdf, 581.6 kB.

Allmänna avtalsvillkor gällande nättjänster Pdf, 628.5 kB.

Information om ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss på Sandnet skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet via e-post eller via brev. Om du vill kan du använda dig av ångerblanketten som finns tillgänglig på www.konsumentverket.se Länk till annan webbplats..

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av ångerrätten

Om du frånträder detta avtal inom ångerfristen sker detta utan kostnad för dig och vi kommer att betala tillbaka alla eventuella betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Om tjänsten påbörjats på din begäran redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till tjänsten som utförts fram till dess du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.

Meddelandet om nyttjande av din ångerrätt sänds till:

Sandviken Energi AB
Box 91
811 21 Sandviken

Senast uppdaterat