Logo

Anslutningsprocessen för grupper

Att ansluta sin fastighet till vårt fiberoptiska nät vill vi ska vara enkelt och har därför ett antal steg som vi alltid följer. Detta för att ni ska känna er trygga och veta när ni behöver fatta beslut i olika frågor.

1. Intresseanmälan

Ta kontakt med oss och berätta att ni funderar på att ansluta er till vårt fibernät. Intresseanmälan är inte bindande, utan endast en signal till oss om att ni vill veta mer om hur det fungerar och vad det kommer att kosta.

Det allra första vi gör är att undersöka om det finns fiber i området, hur vi i så fall ska ta oss från vår närmaste anslutning till er fastighet samt vilken anslutning som är möjlig eller mest lämplig. Vi har två typer av fiberanslutningar, Fiber Till Hemmet (FTH) och LAN.

2. Platsbesök

Vi gör alltid ett besök på plats för att se hur vi på bästa sätt kan ordna fiberdragningen till fastigheten och respektive lägenhet.
Vi tittar även på lämpliga placeringar av fiberbox eller
switch. Tillsammans med er fyller vi i en beskrivning av fastigheten som underlag till offerten. Vi diskuterar om grävning ska ingå i offerten eller om ni ska utföra grävning i egen regi.

3. Offert

Den offert vi sedan presenterar för er innehåller en beskrivning över vårt tillvägagångssätt samt ett förslag på anslutningskostnad.

Om anslutningen omfattar mer än 10 hushåll kan gruppavtal* på tjänster tecknas. Tecknas ett gruppavtal kan kostnaden för anslutningen ofta bli lägre.

4. Informationsmöte

Inför beslut om offert, om behov finns, kommer vi gärna ut och håller ett informationsmöte för de boende och svarar på frågor. Det brukar vara uppskattat och underlättar ofta den fortsatta processen.

5. Avtal och start

När vi är överens om vad som ska levereras
skriver vi ett avtal. Därefter bildas en arbetsgrupp där ni också ingår. Arbetsgruppen ses vid ett uppstartsmöte
där tidplan och upplägg bestäms.

6. Info till boende

I samband med uppstartsmötet lämnar vi information
till de boende vilka tjänster, exempelvis bredband och digital-TV, som erbjuds.

7. Installation

När det närmar sig installation i lägenheterna kontaktar vi de boende. De får boka tid för installationen och får information utskickad om hur de kommer igång samt om gruppavtal tecknats och vad som då ingår.

8. Slutbesiktning

Sista punkten i projektet är en slutbesiktning. Hela arbetsgruppen går tillsammans igenom alla delar av installationen och ser om något behöver åtgärdas innan arbetet godkänns.

9. Klart!

En leveransbekräftelse skickas ut och arbetet faktureras. Grattis! Ni har nu tillgång till ett av världens bästa fibernät.

10. Kom igång-möte

Vi besöker er gärna för ett kom igång-möte.
Det är ett utmärkt tillfälle för alla som känner
att de vill fråga något eller upplever att det är
krångligt att komma igång. Vi träffas i någon
samlingslokal över en kopp kaffe.

Senast uppdaterat