Logo

Historik

Sandnet bildades 1996 och är ett affärsområde inom Sandviken Energi AB och bildades som en följd av kommunens satsning på bredband. En satsning som gjorts för att skapa mervärde för kommunens invånare samt för att locka företagsetableringar till orten.

Sandnet är i grunden ett fibernät som är utbyggt i en slinga runt hela centralorten Sandviken, samt till Högbo, Lövbacken, Åshammar, Gästrike-Hammarby, Järbo, Kungsgården och Storvik. Årsunda, Österfärnebo och Gysinge når vi med hjälp av inhyrd fiberförbindelse för att även där kunna erbjuda invånare, företag och kommun bredband.

Tjänsteutbudet ökade

Sedan våren 2002 byggde vi på tjänsteutbudet och satsade på xDSL-tjänster till både privatpersoner och företag. Alla större orter i kommunen har nu tillgång till Sandnets xDSL-tjänster samt ett antal mindre telefonstationer. Se mer information under respektive tjänst.

Under våren 2005 utökades tjänsteutbudet med bl.a. bredbandsTV och ip-telefoni. Det påbörjades också utbyggnad för "Fiber Till Hemmet" (Sandnet FTH), för de som har befintlig slang nedgrävd till husgrund i samband med fjärrvärmeinkoppling samt de som blir erbjuden fjärrvärme under året.

Fiber till hemmet

Under 2006-2007 fortsatte vår utbyggnation av Fiber till hemmet. Cirka 350 villor per år har byggts ut. Tjänsteutbudet har utökats ytterligare med bl.a. Kabel-TV och Film2home.

2009 förstärktes Sandnet som organisation genom att bli ett eget affärsområde inom Sandviken Energi AB.

Under 2009-2012 fortsatte vi med vår utbyggnation av Fiber Till Hemmet. Hitintills har cirka 350 st villor om året fått erbjudande om att ansluta sig till Fiber Till Hemmet.

Uppgraderingar och förändrat koncept

Under 2012 slutfördes uppgraderingarna av xDSL-stationerna och nu har alla våra anslutna stationer möjlighet till hastigheter upp till 24 Mbit/s.

2012 förändrade vi också vårt koncept för Fiber Till Hemmet och nu kan man som kund enbart installera själva fibern (FTH) i huset utan att beställa bredbandstjänster eller kabel-TV. Detta för att kunden ska slippa bindningstider och avbetalning om man inte vill och för att fastighetsägaren kan förbereda sin fastighet inför framtiden.

Nya fiberområden

2013 blir första året då vi storsatsar på Fiber till hemmet och erbjuder Fiber till hemmet till sex områden i Sandvikens kommun, däribland både Järbo och Gästrike-Hammarby. Drygt 1700 bostäder får erbjudande om att ansluta sig till Fiber till hemmet under våren.

Fiberutbyggnaden fortsätter de kommande åren och ett stort antal fiberprojekt genomförs på landsbygden. Med finansiellt stöd från Sandvikens kommun, Tillväxtverket (Eruf, Region Gävleborg) och Jordbruksverket exploderar fiberutbyggnaden i kommunen och efterfrågan är stor. Sandvikens kommuns bredbandsstrategi ligger till grund för hur utbyggnaden ska genomföras.

2017 tar Sandviken Energi över Sandvikenhus bredbandsnät och Sandnet blir tjänsteleverantör i det nya bredbandsnätet. Hyresgästerna kan beställa tjänster upp till 1000 mbit/sekund.

Senast uppdaterat