Logo

Fiber till Gävleborg

Fiber till Gävleborg är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 250 miljoner kronor åren 2015-2023. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Sedan i augusti 2015 arbetar Sandnet med att få bredband till landsbygden för att kunna bygga ut fibernät till boende, företag och ideella verskamheter i dessa områden.

Projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Region Gävleborg äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Fiber till Gävleborg ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Europeiska Unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska Unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet medfinansieras av Region Gävleborg.

Projektet medfinansieras av Region Gävleborg.

Projektet medfinansieras av Sandvikens Kommun.

Projektet medfinansieras av Sandvikens Kommun.

Senast uppdaterat