Logo

Uppsägning av tjänst

Önskar du att säga upp någon av dina tjänster hos Sandnet gör du det via detta formulär. Uppsägningstiden är 15 dagar om inget annat avtalats.

Uppsägningstiden räknas från det datum som Sandnet mottagit din uppsägning skriftligen.

Om du önskar avsluta din tjänst tidigare än den ekonomiska uppsägningsmånaden fyller du i rutan med texten "Datum för teknisk nedkoppling".

Ska du flytta och har du ett avtal om Fiber Till Hemmet där du har valt att betala din anslutning genom förhöjd månadsavgift till Sandviken Energi behöver du även avsluta det. Du kommer faktureras resterande belopp på nästkommande faktura.

Uppsägningen gäller: * (obligatorisk)
Uppsägningen gäller:

Önskemål om nedkoppling av abonnemang

ÅÅÅÅ-MM-DD

ÅÅÅÅ-MM-DD
Kunduppgifter

Ditt kundnummer hittar du på din fakturaAnge även eventuellt lägenhetsnummer


Spamskydd * (obligatorisk)

Senast uppdaterat