Logo

Uppsägning av tjänst

Önskar du att säga upp någon av dina tjänster hos Sandnet gör du det via detta formulär. Uppsägningstiden är en (1) månad om inget annat avtalats.

Uppsägningstiden räknas från det datum som Sandnet mottagit din uppsägning skriftligen.

Om du önskar avsluta/stänga din anslutning vid annan tidpunkt än den ekonomiska uppsägningsmånaden fyller du i rutan med texten "Datum för teknisk nedkoppling" (vid flytt, byte av operatör med mera).
Produkterna Sandnet ADSL samt Total kan vi koppla ner tidigast 15 arbetsdagar från mottagen uppsägningsblankett.

Ska du flytta och har du ett avtal om Fiber Till Hemmet där du har valt att betala din anslutning genom förhöjd månadsavgift behöver du även avsluta det. Du kommer faktureras resterande belopp på nästkommande faktura.

Uppsägningen gäller: * (obligatorisk)
Uppsägningen gäller:Ange telefonnumret som anslutningen gäller
Önskemål om nedkoppling av abonnemang

ÅÅÅÅ-MM-DD

ÅÅÅÅ-MM-DD
Kunduppgifter

Ditt kundnummer hittar du på din fakturaAnge även eventuellt lägenhetsnummer