Logo

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får kring fiber till exempel vem som ansvarar för vad, material, om våra tjänster med mera.

Fiber till hemmet

Vi utför alla installationer under tjälfri säsong (ungefär från mitten av april fram till mitten av november). Från att du gjort din beställning tar det cirka 10-14 veckor fram till att din fastighet blir installerad med fiber. Ingår din fiberanslutning i ett större projekt är leveranstiden omkring 2-5 månader från beställning till installation.

Du ansvarar för:

 • Anvisning av plats för fiberboxen. Sandnet placerar fiberboxen enligt dina önskemål
 • Grävning och nedläggning av tomrör och markeringsband på egen tomt
 • Återfyllning efter grävning på egen tomt
 • Dragning längre än 1,5 meter inomhus från din anslutningspunkt
 • Anslutning av din utrustning till fiberboxen så som TV, telefon, dator och router
 • Det är fördelaktigt om det finns ett eluttag i närheten av fiberboxen då strömkabeln är 1,5 meter lång.

Tänk på följande:

 • Fiberboxen behöver placeras nära ett eluttag, max 1,5 meter bort
 • Fiberboxen måste placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme
 • Det fria utrymmet kring boxen bör vara minst 30 cm från golv eller tak och minst 30 cm från närmsta hörn för att underlätta i- och urkoppling av din utrustning
 • Fiberboxen monteras alltid vågrätt

Sandnet ansvarar för:

 • Att tillhandahålla informationsmaterial
 • Grävning utanför din fastighetsgräns
 • Leverans av grävmaterial och utsättning av grävpinne för markering av avlämningspunkt
 • Installationen av fiber

 • Informationsmaterial
 • Skylt (gäller vid särskilda erbjudanden)
 • Markeringsband och tomrör vid grävning
 • Kabelskydd, 1,5 meter
 • Fiberbox + strömadapter
 • F-kontaktadapter och dämpare

Är du fjärrvärmekund hos Sandviken Energi finns det en god chans att du redan har tomrör för fiber nedlagt i marken och inte behöver gräva. Tomröret brukar då sticka upp i fjärrvärmeskåpet alternativt ligga intill husgrund och i sällsynta fall gå in med fjärrvärmen i källaren.

Gruppavtal

När vi gör ett platsbesök tittar vi på lämplig plats att montera fiberboxen eller datauttaget i lägenheterna.
Fiberboxen monteras ofta i vardagsrummet nära tv:n medan datauttaget ofta placeras i hallen. Tillsammans
hittar vi den lösning som passar er fastighet bäst.

Om man som fastighetsägare eller förening har möjlighet att utföra grävningen i egen regi kan det vara ett bra sätt att hålla nere kostnaderna. Om inte den möjligheten finns så tar vi med det i beräkningen när vi lämnar offert på ansutningskostnaden.

Däremot utför vi inte gävning på enskild tomt men om vi skulle behöva gräva i gatan eller gräsytan ser vi alltid till att återställa marken efter oss.

För att föreningar/fastighetsägare ska kunna teckna gruppavtal på tjänster behöver anslutningen omfatta minst 10 lägenheter. Det är då föreningen/fastighetsägaren som blir motpart för fakturan för tjänsterna, den enskilde medlemmen/hyresgästen får ingen egen räkning.

Ett gruppavtal innebär att föreningen/fastighetsägaren binder sig till tjänsten och det avtalade priset under
avtalad tid. Det gruppavtalade priset är lägre per tjänst än det individuella priset vilket gör att de boende kan
komma ner i kostnad om gruppavtal tecknas.

Varje förening/fastighetsägare som tecknar gruppavtal på tjänster får en egen sida på sandnet.se där du som boende, genom att fylla i ett webbformulär, gör din individuella beställning. Om du som boende uppgraderar till en dyrare tjänst betalar du mellanskillnaden för den gruppavtalade tjänsten och den individuellt uppgraderade tjänsten.

Tjänsterna beställs genom att du som boende fyller i ett beställningsformulär på sandnet.se. Genom att teckna
individuella avtal utan ett gruppavtal i grunden betalar du som boende ordinarie pris för tjänsterna.

För att kunna ha Ip-telefoni behövs en bredbandstjänst, en telefonidosa från Ip-telefonileverantören samt en vanlig
telefon. Vilka tjänsteleverantörer som finns på marknaden hittas exempelvis genom att googla eller söka på Pricerunners webbplats. Kontakta tjänsteleverantören vid frågor eller för att komma igång med Ip-telefonin.

Fiberboxen

Kopplingsschema hittar du på sidan Kopplingschema - fiberbox

Ska du koppla din TV till fiberboxen är det viktigt att veta vad för åtgärder du kan behöva göra, till exempel komplettera med omkopplingar i TV-nätet. Se över din nuvarande TV-lösning – har du parabol, antenn eller en annan lösning? Kontakta en auktoriserad firma om du behöver hjälp med just ditt TV-nät. Länk till annan webbplats.

Ja, du kan placera fiberboxen i källaren. Tänk på att fiberboxen måste placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme. Fiberboxen klarar av 0 grader när den är i drift och -20 grader när el inte är inkopplat. Du ansvarar själv för dragningar inomhus längre än 1,5 meter och att arbetet utförs enligt branschstandard. Som standard placeras fiberboxen på insida yttervägg och på markplan för att undvika längre kabeldragningar inomhus.

Nej, vi ansvarar för att flytta på din fiberbox för att undvika att fibern skadas. Vid renovering och önskemål om att ta loss och/eller flytta fiberboxen måste Sandnet först kontaktas för kostnadsförslag.

Sandnet ansvarar för din fiberbox och ser till att byta ut den vid behov. Vi byter ut din fiberbox gratis om den är gammal eller fått en skada av yttre karaktär exempelvis efter åsknedslag eller brand. Om du har orsakat en skada på fiberboxen står du för kostnaden för lagning eller utbyte.

Idag kan du få bredband från Sandnet med hastigheter upp till 1000Mbit/s. Du har även möjlighet att beställa TV från Sappa och IP-telefoni.

Fiberboxen är en dosa som placeras på insidan av din yttervägg. Den omvandlar ljussignalen i fibern till elektriska signaler som din dator, telefon och TV använder för att ta emot information.

Betalning och faktura

Sandnet är ett varumärke inom Sandviken Energi-koncernen, därför kommer din faktura för ditt bredband från Sandviken Energi.

Har du installerat fiber i din fastighet och ska flytta därifrån är du skyldig att betala den återstående anslutningsavgiften då avtalet är bundet till dig som kund. Tänk på att säga upp dina tjänster innan du flyttar.

Du betalar anslutningsavgiften efter att fibern är installerad hos dig. För delbetalning, se nästa fråga.

Det går absolut bra med en delbetalning! Vill du inte betala hela anslutningsavgiften på en gång kan du enkelt och förmånligt delbetala din anslutning med en kredit från Svea Ekonomi AB. Kontakta vår kundservice när du beställer din anslutning så hjälper vi dig att ansöka om delbetalning.

Allmänna frågor

Om man som kund har en Fiber Till Hemmet-anslutning och vill beställa internettjänst till sitt hem så är Sandnet 100, 250 eller 1000 Mbit/s de alternativ som finns just nu.

I vårt fibernät välkomnar vi alla tjänsteleverantörer som vill leverera. Vi är ett öppet nät i den mening att vi hyr ut fiber och andra kommunikationslösningar till de operatörer som önskar leverera i vårt nät, till exempel till mobilmaster, bostadsrättsföreningar och samfälligheter som har de lösningarna.

I de flesta öppna nät brukar kunderna ha möjlighet att välja bland olika internetleverantörer via en tjänstevalsplattform via webben. I dag har inte vi denna typ av tjänstevalsplattform för alla våra kundgrupper.

Du som inte har valmöjligheten via denna plattform, men önskar en annan tjänsteleverantör än Sandnet kan vända dig till din önskade tjänsteleverantör och be tjänsteleverantören att kontakta Sandviken Energi stadsnät. Tillsammans med tjänsteleverantören kan vi då utreda om det är möjligt att leverera till den önskade adressen.

Om den tjänsteleverantör du önskar inte kan leverera en bredbandstjänst till dig finns vi här för dig. Sandnet erbjuder bredband, med hastigheter upp till 1000Mbit/s, till alla som är anslutna till vårt fibernät inom Sandvikens kommun. Med Sandnet bredband via fiber får du en snabb, modern och stabil internetuppkoppling oavsett om du bor centralt eller bor på landsbygden

När det gäller telefoni har vi en extern tjänsteleverantör som heter Teletek vilka levererar telefoni direkt via den befintliga fiberutrustningen. Kunder som har TV beställer det via Sappa.

Sappas hemsida Länk till annan webbplats.

Enligt våra allmänna villkor för nättjänster, sektion 5.3, abonnemangsavgifter, får avgiftshöjningar sker tidigast en månad efter att kunden har meddelats.

Senast uppdaterat