Logo

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får kring fiber till exempel vem som ansvarar för vad, material, om våra tjänster med mera.

Fiber till hemmet

Vi utför alla installationer under tjälfri säsong (ungefär från mitten av april fram till mitten av november). Från att du gjort din beställning tar det cirka 10-14 veckor fram till att din fastighet blir installerad med fiber. Ingår din fiberanslutning i ett större projekt är leveranstiden omkring 2-5 månader från beställning till installation.

Du ansvarar för:

 • Anvisning av plats för fiberboxen. Sandnet placerar fiberboxen enligt dina önskemål
 • Grävning och nedläggning av tomrör och markeringsband på egen tomt
 • Återfyllning efter grävning på egen tomt
 • Dragning längre än 1,5 meter inomhus från din anslutningspunkt
 • Anslutning av din utrustning till fiberboxen så som TV, telefon, dator och router
 • Det är fördelaktigt om det finns ett eluttag i närheten av fiberboxen då strömkabeln är 1,5 meter lång.

Tänk på följande:

 • Fiberboxen behöver placeras nära ett eluttag, max 1,5 meter bort
 • Fiberboxen måste placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme
 • Det fria utrymmet kring boxen bör vara minst 30 cm från golv eller tak och minst 30 cm från närmsta hörn för att underlätta i- och urkoppling av din utrustning
 • Fiberboxen monteras alltid vågrätt

Sandnet ansvarar för:

 • Att tillhandahålla informationsmaterial
 • Grävning utanför din fastighetsgräns
 • Leverans av grävmaterial och utsättning av grävpinne för markering av avlämningspunkt
 • Installationen av fiber

 • Informationsmaterial
 • Skylt (gäller vid särskilda erbjudanden)
 • Markeringsband och tomrör vid grävning
 • Kabelskydd, 1,5 meter
 • Fiberbox + strömadapter
 • F-kontaktadapter och dämpare

Är du fjärrvärmekund hos Sandviken Energi finns det en god chans att du redan har tomrör för fiber nedlagt i marken och inte behöver gräva. Tomröret brukar då sticka upp i fjärrvärmeskåpet alternativt ligga intill husgrund och i sällsynta fall gå in med fjärrvärmen i källaren.

Gruppavtal

När vi gör ett platsbesök tittar vi på lämplig plats att montera fiberboxen eller datauttaget i lägenheterna.
Fiberboxen monteras ofta i vardagsrummet nära tv:n medan datauttaget ofta placeras i hallen. Tillsammans
hittar vi den lösning som passar er fastighet bäst.

Om man som fastighetsägare eller förening har möjlighet att utföra grävningen i egen regi kan det vara ett bra sätt att hålla nere kostnaderna. Om inte den möjligheten finns så tar vi med det i beräkningen när vi lämnar offert. Om vi skulle behöva gräva i gatan eller gräsytan ser vi alltid till att återställa marken efter oss.

För att föreningar/fastighetsägare ska kunna teckna gruppavtal på tjänster behöver anslutningen omfatta minst 10 lägenheter. Det är då föreningen/fastighetsägaren som blir motpart för fakturan för tjänsterna, den enskilde medlemmen/hyresgästen får ingen egen räkning.

Ett gruppavtal innebär att föreningen/fastighetsägaren binder sig till tjänsten och det avtalade priset under
avtalad tid. Det gruppavtalade priset är lägre per tjänst än det individuella priset vilket gör att de boende kan
komma ner i kostnad om gruppavtal tecknas.

Varje förening/fastighetsägare som tecknar gruppavtal på tjänster får en egen sida på sandnet.se där du som boende, genom att fylla i ett webbformulär, gör din individuella beställning. Om du som boende uppgraderar till en dyrare tjänst betalar du mellanskillnaden för den gruppavtalade tjänsten och den individuellt uppgraderade tjänsten.

Tjänsterna beställs genom att du som boende fyller i ett beställningsformulär på sandnet.se. Genom att teckna
individuella avtal utan ett gruppavtal i grunden betalar du som boende ordinarie pris för tjänsterna.

För att kunna ha Ip-telefoni behövs en bredbandstjänst, en telefonidosa från Ip-telefonileverantören samt en vanlig
telefon. Vilka tjänsteleverantörer som finns på marknaden hittas exempelvis genom att googla eller söka på Pricerunners webbplats. Kontakta tjänsteleverantören vid frågor eller för att komma igång med Ip-telefonin.

Fiberboxen

Kopplingsschema hittar du på sidan Kopplingschema - fiberbox

Ska du koppla din TV till fiberboxen är det viktigt att veta vad för åtgärder du kan behöva göra, till exempel komplettera med omkopplingar i TV-nätet. Se över din nuvarande TV-lösning – har du parabol, antenn eller en annan lösning? Kontakta en auktoriserad firma om du behöver hjälp med just ditt TV-nät. Länk till annan webbplats.

Ja, du kan placera fiberboxen i källaren. Tänk på att fiberboxen måste placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme. Fiberboxen klarar av 0 grader när den är i drift och -20 grader när el inte är inkopplat. Du ansvarar själv för dragningar inomhus längre än 1,5 meter och att arbetet utförs enligt branschstandard. Som standard placeras fiberboxen på insida yttervägg och på markplan för att undvika längre kabeldragningar inomhus.

Nej, vi ansvarar för att flytta på din fiberbox för att undvika att fibern skadas. Vid renovering och önskemål om att ta loss och/eller flytta fiberboxen måste Sandnet först kontaktas för kostnadsförslag.

Sandnet ansvarar för din fiberbox och ser till att byta ut den vid behov. Vi byter ut din fiberbox gratis om den är gammal eller fått en skada av yttre karaktär exempelvis efter åsknedslag eller brand. Om du har orsakat en skada på fiberboxen står du för kostnaden för lagning eller utbyte.

Idag kan du få bredband från Sandnet med hastigheter upp till 1000Mbit/s. Du har även möjlighet att beställa TV från Sappa och IP-telefoni.

Fiberboxen är en dosa som placeras på insidan av din yttervägg. Den omvandlar ljussignalen i fibern till elektriska signaler som din dator, telefon och TV använder för att ta emot information.

Betalning och faktura

Sandnet är ett varumärke inom Sandviken Energi koncernen, därför kommer din faktura för ditt bredband från Sandviken Energi.

Har du installerat fiber i din fastighet och ska flytta därifrån är du skyldig att betala den återstående anslutningsavgiften då avtalet är bundet till dig som kund. Du kan fortsätta betala månadsvis alternativt kontakta vår kundservice för att få en slutfaktura på resterande månader. Tänk på att säga upp dina tjänster innan du flyttar.

Du börjar betala anslutningsavgiften efter att fibern är installerad hos dig. Du kan välja att betala en engångsavgift på hela anslutningsavgiften eller att betala en startavgift och månadsavgift, om inget annat avtalats. Betalar du månadsavgift och vill göra en slutbetalning kontaktar du vår kundservice.

ADSL

Den 1 november kommer våra telestationer stängas ner vilket innebär att möjligheten till att surfa via ditt telefonjack försvinner. Arbetet påbörjades redan den 25 maj 2020 då vi slutade erbjuda nytecknanden av DSL abonnemang.

Telia är i en process av avveckling av kopparnätet (telefonledningarna) och har påbörjat ett arbete att stänga ned telestationer till förmån för bredband via fiber. Att få bredband via telefonjacket (DSL) kommer därför vara begränsat för att sedan tas bort helt senast 2025.

Det finns flera anledningar till varför vi på Sandnet väljer att framtidsäkra vårt bredband tidigare än Telias nedstängningar. Det främsta argumentet är att vi inte längre kan garantera kvaliteten. Ett avbrott i internetleveransen mellan dig och telestationen kan innebära att vi inte länge kan åtgärda problemet på grund av Telias beslut om nedstängning.

Den teknik som finns i telestationen är i slutet av sin livscykel och marknaden som säljer denna typ av utrustning är begränsad. Våra tidigare leverantörer av utrustning har sedan länge bytt fokus till bland annat bredband via fiberuppkoppling

Eftersom du framöver inte längre kommer att ha tillgång till bredband via telefonjacket kanske det är dags att se över dina alternativ för internettjänster?
Bor du inom ett område där vi på Sandnet idag levererar fiber - då kan du skicka in din beställning redan i dag. Här hittar du beställningsformulär och mer information vägen till fiber Länk till annan webbplats..

Om du vet att det inte finns fiber i ditt område eller är osäker om du bor inom ett fiberområde är du välkommen att kontakt vår Kundservice antingen via e-post: info@sandnet.se eller telefon: 026-241600 så kikar vi på dina förutsättningar för beställning eller offert.

Har du inte redan anmält dig, anmäl ditt intresse till oss för att möjliggöra framtida utbyggnad i området.

Vår ambition är att erbjuda fiber till så många som möjligt av de kunder som blir påverkade av Telias nedläggning av telestationer. Förutsättningar för att bygga ut fibernätet ser olika ut för olika områden. Sandnet beviljas olika bidrag som kan medfinansiera utbyggnaden. Dessa bidrag har bland annat möjliggjort utbyggnad på glesbygden på många ställen runt om i Sandvikens kommun. Vår fiberutbyggnad slutar inte nu, även om du inte fått ett erbjudande kan fiberutbyggnad hos dig bli aktuellt. Det är därför viktigt att vi har en bra dialog och vet hur intresset ser ut i ditt område.

Allmänna frågor

Om man som kund har en Fiber Till Hemmet-anslutning och vill beställa internettjänst till sitt hem så är Sandnet 10, 30, 100, 250 eller 1000 Mbit/s de alternativ som finns just nu.

I vårt fibernät välkomnar vi alla tjänsteleverantörer som vill leverera. Vi är ett öppet nät i den mening att vi hyr ut fiber och andra kommunikationslösningar till de operatörer som önskar leverera i vårt nät, till exempel till mobilmaster, bostadsrättsföreningar och samfälligheter som har de lösningarna.

I de flesta öppna nät brukar kunderna ha möjlighet att välja bland olika internetleverantörer via en tjänstevalsplattform via webben. I dag har inte vi denna typ av tjänstevalsplattform för alla våra kundgrupper.

Du som inte har valmöjligheten via denna plattform, men önskar en annan tjänsteleverantör än Sandnet kan vända dig till din önskade tjänsteleverantör och be tjänsteleverantören att kontakta Sandviken Energi stadsnät. Tillsammans med tjänsteleverantören kan vi då utreda om det är möjligt att leverera till den önskade adressen.

Om den tjänsteleverantör du önskar inte kan leverera en bredbandstjänst till dig finns vi här för dig. Sandnet erbjuder bredband, med hastigheter från 10 Mbit/s upp till 1000Mbit/s, till alla som är anslutna till vårt fibernät inom Sandvikens kommun. Med Sandnet bredband via fiber får du en snabb, modern och stabil internetuppkoppling oavsett om du bor centralt eller bor på landsbygden

När det gäller telefoni har vi en extern tjänsteleverantör som heter Teletek vilka levererar telefoni direkt via den befintliga fiberutrustningen. Kunder som har TV beställer det via Sappa.

Sappas hemsida Länk till annan webbplats.

Enligt våra allmänna villkor för nättjänster, sektion 5.3, abonnemangsavgifter, får avgiftshöjningar sker tidigast en månad efter att kunden har meddelats.