Logo

Ledningsanvisning

Om du ska göra markarbeten ska du kolla med Ledningskollen innan du gräver.

Undvik avgrävningar genom att ställa en fråga i Ledningskollen så får du alla typer av ledningar ifrån Sandviken Energi utsatta. För att inte behöva vänta på utsättning så bör du höra av dig minst 5 arbetsdagar i förväg.

Vid skador på ledningar

En skadad elledning kan ge elektrisk chock/ljusbåge. En skadad fjärrvärmeledning kan ge upphov till hetvatten/ånga och vara en livsfara för de som uppehåller sig i direkt anslutning till skadan. Det är mycket viktigt att alla skador på ledningar/anläggningar anmäls omgående till Sandviken Energi, även de som ytterhöljet blivit skadat på. Reparationskostnaden blir då obetydlig. En liten skada som inte åtgärdas leder sannolikt till en större reparation.

Vid skada, kontakta Kundservice eller vår felanmälan som har öppet dygnet runt via växeln.

Ersättningskrav kan resas om de villkor och riktlinjer för Sandviken Energi (som delges visa Geomatikks hemsida) inte följts och det uppstår skada på ledning. Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.

Vi visar kostnadsfritt ut alla våra kablar och ledningar. Gällande VA-ledningar skickar vi kostnadsfritt ritningar över aktuellt område.

Anmäl skada

Vid skador på elledningar samt ytterhölje på dessa, fjärrvärmeledningar och fiberledningar oavsett omfattning på skada så ska du omedelbart:

  1. Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, exempelvis: 20140101-0001.

  2. Kontakta Sandviken Energi kundservice på telefon 026-24 16 00. Uppge referensnumret.

  3. Kontakta Geomatikk på telefon 026-12 35 00. Uppge referensnumret.

Vatten- och avloppsledningar

Om skada sker på anläggning oavsett omfattning ska du omedelbart göra följande:

  • Kontakta Sandviken Energi kundservice på telefon 026-24 16 00 och uppge adress samt skadans omfattning.
Utgrävning för nedläggning av fiber till bredband i marken.

Senast uppdaterat