Logo

Tillgänglighet för webbplatsen - tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Kända brister i tillgängligheten

 • Startsidan saknar huvudrubrik <h1>
 • Filmer har inte syntolkning.
 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Rubriker är inte korrekt formaterade.
 • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte utförligt.
 • Irrelevanta Alt-texter finns också.
 • Det finns ett antal brister med kontraster på webbplatsen. Det handlar om text som inte möter kontrastkravet mot bakgrunden.
 • I inloggat läge i Tjänsteportalen finns brister. Störst är problemen vid användning av skärmläsare. Det finns också problem med kontraster.
 • På sidan Driftinfo finns otydliga och upprepande länktexter som går till olika sidor. Det kan skapa förvirring om vilken sida länken leder till.
 • Sidan har problem vid olika typer av förstoring. Texten försvinner ur gränssnittet vid zoom i skärmstorlek 1200x695.
 • Rubriker försvinner ur gränssnittet vid ökat avstånd mellan tecken.
 • Komponenter på startsidan blir inte tydligt markerade när de fokuseras.

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast 2024-08-31.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Sandnet är en del av Sandviken Energi. Kontakta Sandviken Energi om du:

 • behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig
 • upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
 • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Formulär för att anmäla brist i tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Telefon 026-24 16 00

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående expertis och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020‑09‑22.

Senast uppdaterat