Fortsatt leverans av Fiber Till Hemmet våren 2016

Leveransen av Fiber Till Hemmet kommer fortsätta till våren på grund av vintertid och tjäle i marken.

Vi vill uppmärksamma dig som nyligen beställt en fiberanslutning eller planerar att ansluta din fastighet till fiber att leveransen av Fiber Till Hemmet kommer fortsätta under våren. Du som beställt en fiberanslutning innan 2015-10-12 kommer att installeras under ht 2015.

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta vår kundservice på telefon 026-24 16 00. Du kan även skicka dina frågor till info@sandnet.se.

Med vänlig hälsning
Sandnet


Publicerad: 2015-11-23 14.49