Logo

Grävanvisning

Följ instruktionerna på denna sida för att att allt ska gå rätt till i grävprocessen på din mark.

Innan grävning

Börja med att ta reda på var befintliga kablar ligger på din tomt för att undvika avgrävningar, till exempel kablar för el och telefoni.

Mer information hittar du på Ledningskollens hemsida Länk till annan webbplats.

För att uppskatta om du behöver längre material än
standardpaketet på 35 meter behöver du mäta upp den
sträcka du ska gräva. Mät från avlämningspunkt vid
fastighetsgräns fram till husvägg där du vill gå in med
fibern och lägg till fyra meter. Behöver du längre material kontaktar du vår Kundservice.

Vid grävning

  1. Gräv en fåra från avlämningspunkt A (avlämningspunkten) fram till anslutningspunkten B (där fiberboxen ska placeras på insidan av ytterväggen). Fåran ska minst vara 30 cm djup och 10 cm bred. Runt exempelvis hörn, buskar och träd rekommenderas en minsta böjradie på cirka 15 cm (en fotboll).

  2. Lägg först ner tomröret i fåran och fyll på med cirka 10 cm jord. Låt minst två meter tomrör sticka upp ovanför marken i vardera änden av fåran. I samband med installationen kapar installatören av överflödigt tomrör.

  3. Lägg sist ner markeringsbandet i fåran från anslutningspunkten B fram till avlämningspunkten A, där du lämnar det markeringsband som blir över. Fyll därefter igen, men lämna en halvmeter i vardera änden av fåran öppen. Se till att inga tunga och vassa stenar följer med när du fyller igen.

  4. Se till att ändstoppen i varje ände av tomröret sitter på ordentligt så att inte fukt och smuts kommer in i röret.

Nu är din fastighet redo att bli installerad med fiber!

Senast uppdaterat