Kan jag få Bredband genom telefonjacket?

Här kan du hitta om just din ort är ansluten mot Sandnets nät och mot Bredband genom telefonjacket. Du kan också se vilka teoretiska hastigheter man kan komma upp i beroende längden på kopparledningen (avstånd till telefonstation).

Orter som är anslutna mot Sandnet ADSL

(upp till 24 Mbit/s och tjänsten Tokfort 2+)

 • Gysinge
 • Gästrike-Hammarby*
 • Högbo
 • Jäderfors*
 • Järbo
 • Kungsgården
 • Sandviken - Stensätra
 • Storvik
 • Årsunda
 • Åshammar
 • Österfärnebo - Ängsnäs, Österbor

* Nytecknande är ej längre möjlig på grund av Skanovas avveckling av kopparnätet. Befintliga kunders anslutningar på dessa orter fortgår fram till och med nedstängning 2020-05-31 (Jäderfors) och 2020-09-30 (Gästrike-Hammarby). Mer information till befintliga kunder som berörs kommer i separat utskick.

Här kan du läsa mer om Skanovas nedläggning av telestationer

Hastigheter beroende på avstånd och standard

Bredband genom telefonjacket (Nyare standard sk. 2+)

Klarar teoretiskt upp till 24 Mbit/s

 • Max kapacitet "nedströms" upp till 24 Mbit/s.
 • Max Kapacitet "uppströms" upp till 1 Mbit/s.

Hastighet på förbindelsen
Tabellen visas en ungefärlig uppskattning över hur kapaciteten påverkas av avstånd till telestation.

Hastighetsbeskrivning

Avstånd

Nedströms

Uppström (ca)

1 km

20-24 Mbit/s

1,0 Mbit/s

1,5 km

14-19 Mbit/s

1,0 Mbit/s

2 km

11-13 Mbit/s

1,0 Mbit/s

2,5 km

8-10 Mbit/s

0,9 Mbit/s

Bredband genom telefonjacket (äldre standard)

Klarar teoretiskt upp till 8 Mbit/s

 • Max kapacitet "nedströms" upp till 8 Mbit/s.
 • Max kapacitet "uppströms" upp till 1 Mbit/s.

Hastighet på förbindelsen
Tabellen visas en ungefärlig uppskattning över hur kapaciteten påverkas av avstånd till telestation.

Skriv tabellbeskrivning här

Avstånd

Nedströms (ca)

Uppströms (ca)

2 km

8 Mbit/s

0,9 Mbit/s

3 km

6 Mbit/s

0,75 Mbit/s

4 km

4 Mbit/s

0,65 Mbit/s

5 km

3 Mbit/s

0,55 Mbit/s

Beskrivning för hastighetsval

Bor du närmare än 2,5 km kopplar ditt ADSL-modem upp med den nyare standarden automatiskt. Detta under förutsättning att du inte har modem som enbart klarar av den äldre standarden som ger hastigheter upp till 8 Mbit/s.

Bor du längre ifrån telefonstationen än 2,5 km så kopplar ditt modem över sig till den äldre standarden för att ge stabilare anslutning oavsett vilken typ av modem du har.

Nya modem är oftast anpassade till den nyare standarden medans om du har ett äldre modem så kan det vara anpassat enbart för den äldre standarden.

Senast publicerad: 2019-12-13