Logo

Dags för installation

När det är dags för installation blir du kontaktad av vår installatör.

Kort om installationen

 • Ett hål borras i din husfasad till insida yttervägg där fiberboxen ska monteras.
 • Ditt tomrör dras in genom hålet till insida yttervägg.
 • Hålet tätas noggrant och kabelskydd sätts på utsida husfasad.
 • Ditt tomrör kapas och skarvas med vårt tomrör ute i gatan.
 • Fibern blåses in genom tomröret i gatan och in till din fastighet med hjälp av tryckluft.
 • Fibern svetsas samman i skåpet vid gatan och i din fastighet.
 • Fiberboxen kopplas samman med fibern och monteras på insida yttervägg.
 • Installatören testar din anslutning och ger dig en bekräftelse på att installationen är slutförd.

Det här ingår i installationen

 • Kapning och skarvning av tomrör
 • Håltagning i husfasad
 • Tätning och montering av kabelskydd
 • Blåsning av fiber
 • Montering av fiberbox
 • Anslutning av fiberbox till fibernät

Installation slutförd

När din installation är slutförd kan du koppla in din utrustning i fiberboxen och börja använda dina beställda
tjänster direkt.
Du hittar instruktioner för hur du kopplar din utrustning på sidan "Din fiberbox".

Tänk på att anpassa din utrustning som router och trådlöst nätverk till den hastighet du väljer på bredbandet. Särskilt om du väljer en högre hastighet.

Placering av fiberboxen

Som standard placeras fiberboxen på insida yttervägg och på markplan för att undvika längre kabeldragningar inomhus.

Tänk på att:

 • Fiberboxen monteras vågrätt.
 • Utrymmet kring fiberboxen ska anpassas för att underlätta i- och urkoppling av din utrustning.
 • Fiberboxen ska placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme.
 • Det är fördelaktigt om det finns ett eluttag i närheten av fiberboxen då strömkabeln är 1,5 meter lång.
 • Du ansvarar själv för att koppla in din utrustning i
  fiberboxen, däribland TV, telefon, dator och router.
 • Du ansvarar själv för dragning längre än 1,5 meter inomhus från anslutningspunkt (insida yttervägg).
 • När fiberboxen är monterad får plomberingen som sitter på fiberboxens framsida inte brytas.
 • Vid renovering och önskemål om att lossa och/eller flyttan på fiberboxen måste Sandnet först kontaktas.
  Hör av dig i god tid till vår Kundservice!
Förstora bilden

Senast uppdaterat