Fiberyta runt Hosjön

Det gulmarkerade området omfattas av fiberkampanjen. [Klicka på bilden för att förstora]


Tidplan

Projektstart

mars 2018

Informationsmöte

mars 2018

Hembesök av informatör

mars – april 2018

Sista dag för beställning

23 april 2018

Förberedelse av fibernät

augusti 2019

Materialleverans för grävning

juli 2019

Installationer planeras

Inväntar ny tidsplan

 

2020-03-31 Preliminär grävstart för etapp 2 är v.19. Därefter planeras fiberarbeten att påbörjas i slutet av maj och installationer i fastigheterna beräknas starta i mitten av juni.

2020-03-02 Under v.16 planerar vi att påbörja resterande fiberinstallationer för de fastigheter som ingår i etapp 1. Vår installatör kommer att kontakta dig för tidsbokning i slutet av mars/början på april inför installationen.

Grävning i etapp 2 påbörjas så snart vägarna är farbara för tung trafik och vi beräknar att grävarbetet kan starta i slutet av april.

2019-10-15 I början/mitten av november beräknas installationer i fastigheterna att påbörjas i etapp 1. Installationerna kommer då att ske löpande längs Brobyvägen 122-148 samt Källviksvägen. Därefter planeras installationerna att starta under mitten av december längs Brobyvägen 158-203, Källbackavägen och Midsommarvägen. 

2019-07-29 Projektet har dragit ut på tiden dels på grund av markavtal som har saknats för att kunna utföra gräv- och fiberentreprenad men också då det har pågått en utredning gällande befintlig kanalisation i marken. Det i sin tur har resulterat i att projekt som varit planerade samtidigt har krockat vilket har medfört försening. Projektet är därför uppdelat i två etapper:

  • Etapp 1 innefattar sträckorna Brobyvägen 122-203, Källbackavägen, Källviksvägen och Midsommarvägen. Grävning kommer att pågå under veckorna 31, 33, 34 och 35 i dessa områden. Tidsplan för fiberarbeten och installationer kommer inom kort. Du som sommarstugeägare i etapp 1 har möjlighet att få din installation utförd under våren 2020 och kan på så sätt nyttja kampanjerbjudandet under de månader du befinner dig i sommarstugan. Kampanjerbjudandet startar från och med den dag du installerar din fiberanslutning.

  • Etapp 2 inkluderar resterande kunder längs Brobyvägen samt Vallstanäsvägen. Grävmaterial kommer att delas ut i samband med grävning under vår/sommar 2020. Tidsplan för fiberarbeten och installationer kommer inom kort.

2019-07-24 Grävning tidigareläggs och kommer att pågå under v.31 på Midsommarvägen för att sedan fortsätta som tidigare planerat, v.33.

2019-07-16 Preliminär grävstart är v.33 och utdelning av grävmaterial kommer påbörjas i slutet av juli. Information kommer även via telefonsamtal från v.31 och framåt.

2019-03-27 Utredning pågår gällande befintlig kanalisation i marken och en del markavtal saknas. Ny preliminär tidsplan kommer inom kort. 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projektet medför att boende i området får ett bredband i världsklass.

Senast publicerad: 2020-04-08

HAR DU FRÅGOR?

Välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 026-24 16 00 eller via e-post info@sandnet.se.