Beställning av Fiber Till Hemmet och dess tjänster

Beställning av Fiber Till Hemmet och dess tjänster

Kampanjerbjudande till dig som bor i Gullheden/Kulgatan och som har fått ett erbjudande om Fiber Till Hemmet.

beställ senast 18 september 2017

1. ANSLUTNINGSAVGIFT


Jag väljer att betala: *


2. FLER ANSLUTNINGAR


Jag vill ha ytterligare anslutning/anslutningar till min fastighet, t ex till uthyrningsbostad, verkstad eller ladugård:(Gäller endast inom samma fastighetsbeteckning samt när avlämning för alla anslutningar sker vid samma punkt.)
3. KAMPANJERBJUDANDE JUST NU!
Kampanjerbjudandet gäller under en begränsad tid (se sista datum för beställning nedan) och endast för erbjudet hushåll i samband med ny anslutning av Fiber Till Hemmet. I kampanjerbjudandet ingår utan extra kostnad Sandnet TV digital BAS 2 de 3 första månaderna och Sandnet bredband 100 Mbit/s de 6 första månaderna. Därefter faktureras tjänsterna till ordinarie pris (205 kr/mån respektive 395 kr/mån). Tjänsterna aktiveras från och med den dag din fastighet blir ansluten till fiber.

Vill du fortsätta med 100 Mbit/s bredband och digital BAS 2 från Sandnet efter dina kampanjmånader har avslutats behöver du inte fylla i steg 4 ”Förändring av tjänst”. Gå vidare till steg 5 ”Kunduppgifter” nedan.
4. FÖRÄNDRING AV TJÄNST
Här kan du byta och/eller säga upp de två tjänster som ingår i kampanjerbjudandet. Kryssa i dina val nedan. Vid uppsägning av tjänster efter avslutade kampanjmånader gäller en (1) månads ekonomisk uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från det datum som Sandnet mottagit din uppsägning skriftligen.
Efter avslutade kampanjmånader (valfritt):
Multiple selectionOBS! Sandnet TV måste ligga som grundtjänst för att du ska kunna komplettera med fler kanaler eller kanalpaket från vår tjänsteleverantör Svenska Cantab.
5. KUNDUPPGIFTER
(fyll i dina uppgifter för att vi ska kunna registrera din beställning)
Kontaktuppgifter
User informationOm du gör din beställning på distans, exempelvis genom telefon, internet eller hembesök, har du enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra din beställning. Ångerrätten gäller i 14 dagar med start från den dag vi tagit emot din beställning, den s.k. ångerfristen, och upphör att gälla om du samtycker till att leveransen börjar utföras under ångerfristen. Fullständigt avtal samt övrig information finns på sandnet.se under Kundservice.
Härmed godkänner jag detta bindande avtal enligt gällande regler och allmänna villkor. Villkoren samt övrig information finns på sandnet.se. Jag samtycker till att Sandnet behandlar mina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Sandnet har rätt att ensidigt häva avtalet om anslutningsgraden blir lägre än 85 % av hushållen med fastboende eller annat krav meddelat för området inte uppfylls. Sandnet ska då inom 12 mån från mottagen beställning meddela att avtalet hävs. I och med att avtalet hävs är ingen part bunden till någon del av detsamma.

Senast publicerad: 2017-08-14

HAR DU FRÅGOR?

Välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 026-24 16 00 eller via e-post info@sandnet.se.