Fiberyra runt Berga

Det gulmarkerade området omfattas av fiberkampanjen. [Klicka på bilden för att förstora]


Tidplan projekt Gammelstilla/Lingbo/Hedåsen

Projektstart: mars 2018
Informationsmöte: mars 2018
Hembesök av informatör: mars – april 2018
Sista dag för beställning: 23 april 2018
Förberedelse av fibernät: april – dec 2018
Materialleverans för grävning: vår/sommar 2018.
Installationer planeras: okt – dec 2018. Uppdaterad tidplan, se nedan.


Tidplan projekt Gammelstilla i Hofors kommun

Projektstart: mars 2018
Informationsmöte: mars 2018
Hembesök av informatör: mars – april 2018
Förberedelse av fibernät: april – oktober 2018
Materialleverans för grävning planeras: vår/sommar 2018
Installationer planeras: augusti – oktober 2018. Förseningar, se nedan uppdatering.


Uppdaterat 2018-11-02

Det har skett förseningar i området. Vi kan tyvärr inte utlova någon leveransplan i dagsläget men vi försöker ansluta så många kunder som möjligt innan telestationen stänger ned.

Uppdaterat 2018-11-26

I dagsläget håller vi på att se över om vi kan ta in fler resurser för att effektivisera projektet. Vi kommer att prioritera de kunder som drabbas av nedläggning av telestation i området och vi arbetar hårt för att hinna ansluta så många kunder snarast möjligt.

Mer information kommer så snart vi vet mer om tidsplan för fiberinstallationerna.

Uppdaterat 2018-11-30

Fiberarbetena beräknas börja under v.49 på Lingbonäsvägen och Långängsvägen. För resterande områden inväntar vi en ny tidsplan för installationer från vår fiberentreprenör och återkommer med uppdatering så snart vi vet mer.


Uppdaterat 2018-12-07

Vi uppdaterar tidsplanen löpande inför installationerna och när det är dags för installation kommer våra installatörer kontakta dig för tidsbokning. Stamfibern beräknas att blåsas v.50 och därefter planeras installationer för kunder från Årsunda och söderut.


Uppdaterat 2018-12-21

Efter jul och nyår återkommer vi med tidsplaner för schakt- och fiberarbeten i området.


Uppdaterat 2019-01-18

Schaktarbetet pågår för fullt och för tillfället har vi fyra maskinlag igång. Trösken är snart färdiggrävd med undantag för små avstickare och vägar men detta beräknas vara klart under vecka 6. Från trösken har vi nått Dragbo för att därefter röra oss mot Djupviksvägen och Sjöhagsvägen. Det är ett maskinlag som arbetar söderifrån och går mot Bastfallet och norrut. I dagsläget befinner de sig lite ovan Hedåsen. Så fort Trösken är klart så kommer samtliga maskinlag att arbeta från två håll för att nå Gammelstilla.

Fastigheter kring Lingbonäsvägen och Långängsvägen är först ut för installation och där är samtlig stamfiber blåst. I dagsläget svetsas fibern ihop och så fort det är klart kommer tidsbokning för installation att ske. Det sker preliminärt mellan vecka 5-7. På Lingbonäsvägen finns det fortfarande fastigheter som inte är ihopkopplade med de vi har grävt och detta beror på att det tomtgrävdes efter att entreprenören hade varit där. Detta är något som vi ska försöka åtgärda snarast men gällande dessa fastigheter kan vi inte lova att installationen kommer att ske innan vecka 7. När det är dags för installation i din fastighet kommer våra installatörer kontakta dig för tidsbokning. 


Uppdaterat 2019-01-25

Schakten fortsätter enligt planen och följer tidigare veckas planering. Ett maskinlag har flyttats upp till Gammelstilla för att sedan röra sig söderut och möta upp maskinlaget som är där.

Under veckan har fastigheterna på Lingbonäsvägen och Långängsvägen förberetts för driftsättning. Våra fiberentreprenörer har förberett stamledningen ner till Trösken för vidare driftsättning och stamfiberblåsning har även påbörjats i Bastfallet som ska driftsätta de södra områdena.


Uppdaterat 2019-03-01

I fastigheter längs Lingbonäsvägen och Långängsvägen har installationer påbörjats. I området är det mycket sommarhus och våra installatörer har behövt installera olika veckor beroende på när fastighetsägare är på plats. Grävningen är planerad till i början av april för att sedan färdigställa området.

Vid Lingbo och Trösken har vi nu fått ner stamfibern till noden som ska driftsätta detta område och vår förhoppning är att installationer kan påbörjas under v.11. I Gammelstilla kommer vi förhoppningsvis under nästa vecka att gräva längs med Gammelstillavägen samt genomföra borrningar under vägen. Preliminär tidsplan för installationer i detta område är v.14-19.

Uppdaterat 2019-05-20

Grävning är klart och installationerna har påbörjats.


Uppdaterat 2019-06-14

Just nu arbetar vi hårt för att ta in ytterligare resurser till kvarstående fiberarbeten och installationer. Vår förhoppning är att alla kunder ska bli erbjudna att få sin installation innan slutet av juli månad. Vi återkommer med en mer detaljerad tidsplan så snart vi vet mer.


Uppdaterat 2019-07-17

Våra fiberinstallatörer har för närvarande semester och resterande fiberarbeten samt installationer påbörjas igen v.32.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projektet medför att boende i området får ett bredband i världsklass.

Senast publicerad: 2019-07-17

HAR DU FRÅGOR?

Välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 026-24 16 00 eller via e-post info@sandnet.se.