Fiberyra i Bro, Västerberg och "Runt Kungsgården"

[Klicka på bilden för att förstora]


Tidsplan projekt Bro, Västerberg och "Runt Kungsgården"

 
Projektstart: oktober 2016

Informationsmöte: oktober 2016

Hembesök av informatör:

oktober-november 2016


Lem/Nilses


Förberedelse av fibernät:
januari-april 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april 2017

Installationer: planeras genomföras juni 2017, v.25–27

Projekt avslutat.


Spjutmuren/Övre Mom


Förberedelse av fibernät:
mars-juni 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: maj-juni 2017

Installationer: planeras genomföras juni 2017, v.24–26

Projekt avslutat.

 

See

Förberedelse av fibernät: mars-juni 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april-juni 2017

Installationer: Obs! Försenad leverans, boende informeras per brev under vecka 33. Ny tidsplan, installationer planeras genomföras från v.40 och framåt.

Projekt avslutat. 

 

Norrberg/Backberg


Förberedelse av fibernät:
mars-juni 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april-juni 2017

Installationer: Obs!  Tidsplan förskjuten på grund av försenade materialleveranser. Installationer pågår vecka 38-41 (inkluderar Övre Backberg).

Projekt avslutat.

 

Västerberg/Österberg/Mom/Åsen*


Förberedelse av fibernät:
april-augusti 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april-juni 2017

Installationer: planeras genomföras sept 2017, v.35–38 Obs! Försenad leverans, boende informeras med brev under vecka 28. Ytterligare information presenteras här från mitten av september.

*Tebackavägen, Norvägen 59 samt Oppistuvägen 36 och 40 ingår i projektplanen för området Västerberg/Österberg/Mom/Åsen.

Ny tidsplan för installation!

Västerberg/Österberg
-
Sydväst om Ovansjövägen: preliminär start i slutet på oktober. Kundinstallationer planeras slutföras under januari 2018.

2018-02-13
Instalaltioner pågår

- Norr om Ovansjövägen: Tidsplan förskjuten, mer information kommer per telefon med start vecka 49. Installationer kommer påbörjas under vår/sommar 2018. 


Mom
Preliminär start i slutet på november.

2018-02-13
Tidplan oklar, inväntar godkännande av markavtal.

2018-08-16
Grävning slutförd och installationer planeras utföras inom kort.


Sandkällan

Uppdaterad 2018-07-05:
Start under vår/sommar 2018 (grävning pågår)

Ny preliminär tidsplan för installationer augusti/september 2018

Rabovägen, Övermyravägen samt Västervägen 45 och uppåt ingår även i området Sandkällan.

2018-08-16
Grävning pågår i områdetoch beräknas avslutas v.35. Blåsning av fiber planeras påbörjas v.35 och installationer kommer därefter ske löpande. Samtliga blir kontaktade innan för bokning av tid för installation.

Åsen/Åttersta
Projektet är pausat. Ansökan om ledningsrätt är skickad till Lantmäterimyndigheten. Beslut kan ta från 4 månader upp till som längst 3 år.

2018-08-16
Lantmäteriförrättning planeras genomföras fredagen den 24 augusti, där samtliga sakägare är kallade. Därefter fattar lantmäteriet beslut gällande ledningsrätt utifrån de underlag de fått till sig från mötet.

Uppdaterat 2018-09-05
Försenade installationer på grund av svåra markförhållanden som inneburit sprängningar. Det påverkar Västervägen, Skolmästarvägen och Koppargruvevägen. Ny beräknad tidsplan för installationer för de här vägarna är från mitten av september till mitten av oktober 2018.

 

Bro/Vallby


Förberedelse av fibernät:
april-september 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april-juni 2017

Installationer: planeras genomföras sep-okt 2017, v.39-40 Obs! Försenad leverans, boende informeras med brev under vecka 28. Ytterligare information presenteras här från mitten av september.

Ny tidsplan för installation!

Vallby/Skatfors
Preliminär start i slutet av oktober. Installationer start tidigast vecka 49

Projekt avslutat


Bro

Preliminär start i slutet av november.

2017-11-27
Tidsplan förskjuten, mer information kommer per telefon med start vecka 48. Installationer kommer påbörjas tidigast vecka 2, 2018 och planeras vara klart under februari. 

2018-02-13
Installationer planeras påbörjas inom kort. Förberedande fiberarbeten pågår.

2018-03-01
Bokning av installationer för centrala Bro pågår av fiberentreprenör.

Ytterligare förseningar för fastigheter från Brobyvägen 50 och norrut på grund av sen grävstart och att visst grävarbete återstår. Mer information till dessa kommer på informationsmöte den 13 mars i Storvik. Inbjudan kommer per post till berörda.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projektet medför att boende i området får ett bredband i världsklass.

Senast publicerad: 2018-09-05

HAR DU FRÅGOR?

Välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 026-24 16 00 eller via e-post info@sandnet.se.


För information om personuppgiftsbehandlingen se integritetspolicyn.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utbyggnaden i detta område sker med medel från Eruf, Europeiska utvecklingsfonden. Det är viktigt att Gävleborg ligger i framkant i den digitala utvecklingen och att vi har ett bredband i världsklass. Därför bygger Sandnet ett omfattande områdes­sammanbindande fibernät tillsammans med Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.