Fiberyra i Bro, Västerberg och "Runt Kungsgården"

[Klicka på bilden för att förstora]


Tidsplan projekt Bro, Västerberg och "Runt Kungsgården"

 
Projektstart: oktober 2016

Informationsmöte: oktober 2016

Hembesök av informatör:

oktober-november 2016


Lem/Nilses


Förberedelse av fibernät:
januari-april 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april 2017

Installationer: planeras genomföras juni 2017, v.25–27


Spjutmuren/Övre Mom


Förberedelse av fibernät:
mars-juni 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: maj-juni 2017

Installationer: planeras genomföras juni 2017, v.24–26

 

See

Förberedelse av fibernät: mars-juni 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april-juni 2017

Installationer: Obs! Försenad leverans, boende informeras per brev under vecka 33. Ny tidsplan, installationer planeras genomföras från v.40 och framåt.

 

Norrberg/Backberg


Förberedelse av fibernät:
mars-juni 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april-juni 2017

Installationer: Obs!  Tidsplan förskjuten på grund av försenade materialleveranser. Installationer pågår vecka 38-41 (inkluderar Övre Backberg).

 

Västerberg/Österberg/Mom/Åsen*


Förberedelse av fibernät:
april-augusti 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april-juni 2017

Installationer: planeras genomföras sept 2017, v.35–38 Obs! Försenad leverans, boende informeras med brev under vecka 28. Ytterligare information presenteras här från mitten av september.

*Tebackavägen, Norvägen 59 samt Oppistuvägen 36 och 40 ingår i projektplanen för området Västerberg/Österberg/Mom/Åsen.

Ny tidsplan för installation!

Västerberg/Österberg
-
Sydväst om Ovansjövägen, preliminär start i slutet på oktober.
- Norr om Ovansjövägen, preliminär start i slutet på november.

Mom
Preliminär start i slutet på november.

Sandkällan
Start under vår 2018

Rabovägen, Övermyravägen samt Västervägen 45 och uppåt ingår även i området Sandkällan.

Åsen/Åttersta
Projektet är pausat. Ansökan om ledningsrätt är skickad till Lantmäterimyndigheten. Beslut kan ta från 4 månader upp till som längst 3 år.

 

Bro/Vallby


Förberedelse av fibernät:
april-september 2017

Materialleverans för grävning på egen tomt: april-juni 2017

Installationer: planeras genomföras sep-okt 2017, v.39-40 Obs! Försenad leverans, boende informeras med brev under vecka 28. Ytterligare information presenteras här från mitten av september.

Ny tidsplan för installation!

Vallby/Skatfors
Preliminär start i slutet av oktober

Bro
Preliminär start i slutet av november

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projektet medför att boende i området får ett bredband i världsklass.

Senast publicerad: 2017-10-20

HAR DU FRÅGOR?

Välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 026-24 16 00 eller via e-post info@sandnet.se.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utbyggnaden i detta område sker med medel från Eruf, Europeiska utvecklingsfonden. Det är viktigt att Gävleborg ligger i framkant i den digitala utvecklingen och att vi har ett bredband i världsklass. Därför bygger Sandnet ett omfattande områdes­sammanbindande fibernät tillsammans med Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.