Fiberyra i Åsen/Åttersta

[Klicka på bilden för att förstora]


Tidsplan projekt Åsen/Åttersta


Projektet är pausat. Ansökan om ledningsrätt är skickad till Lantmäterimyndigheten. Beslut kan ta från 4 månader upp till som längst 3 år.

Uppdaterat 2018-08-16

Lantmäteriförrättning planeras genomföras fredagen den 24 augusti, där samtliga sakägare är kallade. Därefter fattar lantmäteriet beslut gällande ledningsrätt utifrån de underlag de fått till sig från mötet.

Uppdaterat 2018-09-05

Försenade installationer på grund av svåra markförhållanden som inneburit sprängningar. Det påverkar Västervägen, Skolmästarvägen och Koppargruvevägen. Ny beräknad tidsplan för installationer för de här vägarna är från mitten av september till mitten av oktober 2018.


Uppdaterat 2018-12-27

Ny preliminär tidsplan är att grävning sker vår/sommar 2019 och installationerna planeras därefter att utföras under augusti/september 2019.

Uppdaterat 2019-03-06

Ny uppdaterat tidsplan. Denna vecka har grävarbeten påbörjats i området. Grävningen beräknas pågå fram till i slutet av maj och därefter planeras fiberarbeten under juni/juli. Preliminär tidsplan för start av installationer är augusti och fortlöper tills att alla installationer är slutförda.


Uppdaterat 2019-08-21

Fiberinstallationerna har nu påbörjats i området. När det närmar sig installation i din fastighet kontaktar vår installatör dig för tidsbokning.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projektet medför att boende i området får ett bredband i världsklass.

Senast publicerad: 2019-08-21

HAR DU FRÅGOR?

Välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 026-24 16 00 eller via e-post info@sandnet.se.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utbyggnaden i detta område sker med medel från Eruf, Europeiska utvecklingsfonden. Det är viktigt att Gävleborg ligger i framkant i den digitala utvecklingen och att vi har ett bredband i världsklass. Därför bygger Sandnet ett omfattande områdes­sammanbindande fibernät tillsammans med Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.