Trösken

Här uppdateras löpande status för Sandnets pågående fiberprojekt för det här området.

Stöd har sökts och beviljats för området.

Beslut om att utbyggnad sker har fattats av Sandnet gällande centrala delar.

Förberedelse inför utbyggnad pågår. Det gäller exempelvis projektering, insamling av markavtal, upphandling av entreprenörer samt sökning av tillstånd hos olika myndigheter.

 

Fiberyra pågår!

Hushållen i området har fått ett utskick från Sandnet med erbjudande om Fiber Till Hemmet. Utskicket innehåller informationsmaterial samt beställningsblankett.
Aktuella Fiberyra-projekt

Senast publicerad: 2018-03-19

Frågor och funderingar

Frågor om Fiber Till Landsbygd?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utbyggnaden i detta område sker med medel från Eruf, Europeiska utvecklingsfonden. Det är viktigt att Gävleborg ligger i framkant i den digitala utvecklingen och att vi har ett bredband i världsklass. Därför bygger Sandnet ett omfattande områdes­sammanbindande fibernät tillsammans med Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.