Sommarhagen

Här uppdateras löpande status för Sandnets pågående fiberprojekt för det här området.

Boende i området med intresse för fiber har kontaktat Sandnet och möten har hållits. Arbetet fortgår med olika insatser som tex intresseundersökningar och informationsmöten.

Stöd går ej att få enligt gällande regler.

Beslut om att utbyggnad sker har fattats av Sandnet. Villkoret är dock att intresset är tillräckligt stort.

Förberedelse inför utbyggnad pågår. Det gäller exempelvis projektering, insamling av markavtal, upphandling av entreprenörer samt sökning av tillstånd hos olika myndigheter.

Fiberyra!

Hushållen i området har fått ett utskick från Sandnet med erbjudande om Fiber Till Hemmet. Utskicket innehåller informationsmaterial samt beställningsblankett.

Senast publicerad: 2017-03-31

Frågor och funderingar

Frågor om Fiber Till Landsbygd?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.