Kilen och Vida

Här uppdateras löpande status för Sandnets pågående fiberprojekt för det här området.

 

Boende i området med intresse för fiber har kontaktat Sandnet och möten har hållits. Arbetet fortgår med olika insatser som tex intresseundersökningar och informationsmöten.

Stöd har sökts och beviljats för området.

Beslut om att utbyggnad sker har fattats av Sandnet gällande centrala delar. Utbyggnad sker också i övriga delar om intresset är tillräckligt.

Intresseanmälan fiber

Fyll i dina uppgifter.

Senast publicerad: 2017-01-13

Frågor och funderingar

Frågor om Fiber Till Landsbygd?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utbyggnaden i detta område sker med medel från Eruf, Europeiska utvecklingsfonden. Det är viktigt att Gävleborg ligger i framkant i den digitala utvecklingen och att vi har ett bredband i världsklass. Därför bygger Sandnet ett omfattande områdes­sammanbindande fibernät tillsammans med Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.