Gysinge och Mattön

Här uppdateras löpande status för Sandnets pågående fiberprojekt för det här området.

Boende i området med intresse för fiber har kontaktat Sandnet och möten har hållits. Arbetet fortgår med olika insatser som tex intresseundersökningar och informationsmöten.

Stöd har sökts och ej beviljats för området.

Beslut om att utbyggnad sker har fattats av Sandnet. Villkoret är dock att intresset är tillräckligt stort.

Förberedelse inför utbyggnad pågår. Det gäller exempelvis projektering, insamling av markavtal, upphandling av entreprenörer samt sökning av tillstånd hos olika myndigheter.

 

Intresseanmälan fiber

Fyll i dina uppgifter.

Senast publicerad: 2017-03-31

Frågor och funderingar

Frågor om Fiber Till Landsbygd?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.