Intresseanmälan Fiber till landsbygd

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att göra din intresseanmälan.

Här följer ett exempel på arbetsgång och vi anpassar givetvis arbetet efter dina önskemål.

  1. Du fyller i och skickar formuläret på denna sida.
  2. Vi planerar in en enklare träff med några intresserade som kan tänkas vara kontaktpersoner.
  3. Intresseanmälan lämnas ut till alla boende i området.
  4. Informationsträff för alla boende.
  5. Fortsättning av projektet sker utifrån områdets förutsättningar.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter








Genom denna intresseanmälan lämnas även samtycke till att vi behandlar dina lämnade personuppgifter för administration och möjliggöra information till dig. Om du inte längre är intresserad kan du återta din intresseanmälan och därigenom ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Senast publicerad: 2020-01-09