Intresseanmälan Fiber Till Landsbygd

Så här går du tillväga:
Detta är ett exempel på arbetssätt och vi anpassar givetvis arbetet efter önskemål.

  1. Fyll i formuläret nedan.
  2. Vi planerar in en enklare träff med några intresserade som kan tänkas vara kontaktpersoner.
  3. Intresseanmälan lämnas ut till alla boende i området.
  4. Informationsträff för alla boende.
  5. Fortsättning av projektet sker utifrån områdets förutsättningar.

Du som bor i ett område


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Genom denna intresseanmälan lämnas även samtycke till att vi behandlar dina lämnade personuppgifter för administration och möjliggöra information till dig. Om du inte längre är intresserad kan du återta din intresseanmälan och därigenom ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Senast publicerad: 2018-05-24