Fiber till landsbygd

Sandnet arbetar sedan i augusti 2015 intensivare med att få bredband till landsbygden. Det sker genom att ge stöd åt byalag, stugföreningar och andra som vill ha fiber. Målet är enligt kommunens bredbandsstrategi att nå ut till 90 % av hushållen senast år 2020.

Intresseanmälan fiber

Fyll i dina uppgifter.

Fiber till Gävleborg

Sandviken Energis bredbandsverksamhet Sandnet bygger områdessammanbindande fibernät tillsammans med Region Gävleborg. Utbyggnationen Fiber Till Gävleborg sker med medel från Eruf, Europeiska utvecklingsfonden.


Landsbygdsutveckling

Sandnet samarbetar med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att kunna bygga ut fibernät till boende, företag och ideella verskamheter på landsbygden.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Projekten finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projekten medför att boende i området får ett bredband i världsklass.

Senast publicerad: 2019-05-17

Frågor och funderingar

Frågor om Fiber Till Landsbygd?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.