Fiber Till Gävleborg

Sandviken Energis bredbandsverksamhet Sandnet bygger områdessammanbindande fibernät tillsammans med Region Gävleborg. Utbyggnationen sker med medel från Eruf, Europeiska utvecklingsfonden.

Det är viktigt att Gävleborg ligger i framkant i den digitala utvecklingen och att vi har ett bredband i världsklass.

Aktuella sträckningar inom Sandvikens kommun

Vi har påbörjat arbetet med fyra sträckningar från Kungsgården, mot Backberg, Norrberg, Hillsta, Lem, Niches och övre Mom.

Dessutom arbetar vi med en sträckning från Storvik till Västerberg och Övermyra.

Bredbandsprojekt

Fiber Till Gävleborg är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för cirka 200 miljoner kronor åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Region Gävleborg äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Fiber till Gävleborg ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Fiber till Gävleborg - Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-05-13

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Projektet medfinaniseras av
Region Gävleborg.

 

Projektet medfinansieras av Sandvikens Kommun.