Skanovas nedläggning av telestationer

Skanova har beslutat att lägga ner ett antal telestationer i Sandviken. Det innebär att bredband via ADSL och fast telefoni försvinner från de orterna. Men en påskyndad fiberutbyggnad hjälper de flesta som drabbas. Skanova stänger telestationerna den 3 december 2018.

Längre ned på sidan hittar du information om de pågående fiberprojekt som Sandnet har vid de områden som blir påverkade av nedläggningen.

När får jag fiber?

Vissa av våra projekt har under projektets gång fått uppdaterade tidplaner. Projekt som har uppdaterade tidsplaner är Berga, Trösken, Gammelstilla - Lingbo - Hedåsen, Bovik och Sälgnäsviken, Bastfallet och Alderhulten, Nässja/Ista. För att se aktuell tidsplan för varje projekt gå in på FTH.

I Ängsnäs och Ginborn har det startats Gräv eget projekt. För att få en aktuell tidplan kring dessa projekt kan du vända dig till den fiberföreningarna som ansvarar för projekten.

Skanova stänger min station innan jag får fiber installerat, vad gör jag nu?

Sandnet erbjuder inga mobila lösningar som gör att våra kunder kan få internet via oss i väntan på att deras fiber ska bli klart. Istället kan du själv se över möjligheten för mobilt bredband fram till dess att din fiber är installerad.

Sandnet har inget planerat projekt hos mig, vad gör jag nu?

Vår ambition är att erbjuda fiber till så många som möjligt av de kunder som blir påverkade av Skanovas nedläggning av telestationer. Förutsättningar för att bygga ut fibernätet ser olika ut för olika områden. Sandnet beviljas olika bidrag som kan medfinansiera utbyggnaden. Dessa bidrag har bland annat möjliggjort utbyggnad på glesbygden på många ställen runt om i Sandvikens kommun. Vår fiberutbyggnad slutar inte nu, även om du inte fått ett erbjudande kan fiberutbyggnad hos dig bli aktuellt. Det är därför viktigt att vi har en bra dialog och vet hur intresset ser ut i ditt område. Har du inte redan anmält dig, anmäl ditt intresse till oss för att möjliggöra framtida utbyggnad i området.

Skanova har beslutat att lägga ner följande telestationer:

Bovik telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. Under november/december 2017 skickas information ut via brev till de fastighetsägare som berörs. 

Med anledning av Skanovas besked har vi prioriterat fiberutbyggnad i områden där det inte längre kommer vara möjligt för oss att leverera ADSL. 

Läs mer om projektet och tidplan.

Läs mer om fördelarna med fiber

Ginborn telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området.

Flera boende i området är med i ett gräv-eget-projekt. 

Läs mer om fördelarna med fiber

Kalltjärn telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området.

Delar av Kalltjärn kan får fiber.

Läs mer om projektet och tidplan.
Är du intresserad av fiber, anmäl ditt intresse för framtida utbyggnad i området.

Kungsfors telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. 

Fastighetsägare Botjärn, Kungsfors har fått erbjudande om fiber under våren 2017. Stora delar av Hålldammen har fått erbjudande om fiber hösten 2017.

Läs mer om fördelarna med fiber
Läs mer om Sandnets fiberprojekt

Sterte telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området.

Flera boende i området är med i ett gräv-eget-projekt. 

Läs mer om fördelarna med fiber

Svartrönningen telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området.

Fastighetsägare längs Svartrönningsvägen har fått erbjudande om fiber under 2016.  

Läs mer om fördelarna med fiber

Sänningahed telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området.

Stora delar av Berga har fått erbjudande om fiber hösten 2017.

Läs mer om projektet och tidplan.
Läs mer om fördelarna med fiber

Säveräng telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området.

Fastighetsägare i Högbo har fått erbjudande om fiber under våren 2017. 

Läs mer om fördelarna med fiber
Läs mer om Sandnets fiberprojekt

Bastfallet telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03.

Med anledning av Skanovas besked har vi prioriterat fiberutbyggnad i områden där det inte längre kommer vara möjligt att leverera ADSL.

Läs mer om projektet och tidplan.

Läs mer om fördelarna med fiber

Trösken telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03.

Med anledning av Skanovas besked har vi prioriterat fiberutbyggnad i områden där det inte längre kommer vara möjligt att leverera ADSL. 

Läs mer om projektet och tidplan.

Läs mer om fördelarna med fiber

Fermansbo telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03.

Med anledning av Skanovas besked har vi prioriterat fiberutbyggnad i områden där det inte längre kommer vara möjligt att leverera ADSL. 

Läs mer om projektet och tidplan.

Läs mer om fördelarna med fiber

Hagmuren telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet.Vissa delar av området får fiber genom Sandnets fiberprojekt i Åshammar.

Läs mer om projektet och tidplan.

Är du intresserad av fiber, anmäl ditt intresse för framtida utbyggnad i området.

Lövåker telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet. I dagsläget har Sandnet inget aktivt projekt för fiber till området. Är du intresserad av fiber, anmäl ditt intresse för framtida utbyggnad i området.

Senast publicerad: 2018-11-30


Sandnet Kundservice

Välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 026-24 16 00 eller via e-post info@sandnet.se.

Om du är osäker på vilken telestation du tillhör hjälper vi dig gärna.

 


För information om personuppgiftsbehandlingen se integritetspolicyn.

 

Vi på Sandnet vill bidra till en levande landsbygd och där är fiber en viktig infrastruktur. Sandnet arbetar för att så många som möjligt inom Sandvikens kommun ska ha tillgång till ett högkvalitativt bredband. Läs mer om fiberutbyggnad i kommunen.

Fiber Till Landsbygd

Sandvikens kommuns bredbandsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster