Skanovas nedläggning av telestationer

Skanova som äger kopparnätet har meddelat att de under 2018 kommer att lägga ner telestationer där Sandnet idag levererar en ADSL-tjänst. Sandnet arbetar för att kunna leverera fiber till så många som möjligt i de områden som påverkas av beslutet.

Skanova har beslutat att lägga ner följande telestationer:

Bovik telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. Under november/december 2017 skickas information ut via brev till de fastighetsägare som berörs. 

Med anledning av Skanovas besked har vi prioriterat fiberutbyggnad i områden där det inte längre kommer vara möjligt för oss att leverera ADSL. 

Sandnet kommer under 2018 skicka ut ett erbjudande om fiber till stora delar av området. Vi strävar efter att de projekt som ska genomföras slutförs innan nedstängningen 3 december 2018.

Läs mer om fördelarna med fiber

Ginborn telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. Tillsammans med boende i området undersöker Sandnet därför möjligheterna till ett framtidssäkrat fibernät. Under november/december 2017 skickas information om nedstängningen till de fastighetsägare som berörs. 

Läs mer om fördelarna med fiber

Kalltjärn telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. Sandnet undersöker därför möjligheterna att erbjuda fastighetsägare i området ett framtidssäkrat fibernät. Under november/december 2017 skickas information om nedstängningen till de fastighetsägare som berörs. 

Läs mer om fördelarna med fiber

Kungsfors telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. Under november/december 2017 skickas information om nedstängningen till de fastighetsägare som berörs. 

Fastighetsägare Botjärn, Kungsfors har fått erbjudande om fiber under våren 2017. Stora delar av Hålldammen har fått erbjudande om fiber hösten 2017.

Läs mer om fördelarna med fiber
Läs mer om Sandnets fiberprojekt

Sterte telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. Tillsammans med boende i området undersöker Sandnet därför möjligheterna till ett framtidssäkrat fibernät. Under november/december 2017 skickas information om nedstängningen till de fastighetsägare som berörs. 

Läs mer om fördelarna med fiber

Svartrönningen telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. Tillsammans med boende i området undersöker Sandnet möjligheterna till ett framtidssäkrat fibernät. Under november/december 2017 skickas information om nedstängningen till de fastighetsägare som berörs.

Fastighetsägare längs Svartrönningsvägen har fått erbjudande om fiber under 2016.  

Läs mer om fördelarna med fiber

Sänningahed telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. Sandnet undersöker därför möjligheterna att erbjuda fler fastighetsägare i området ett framtidssäkrat fibernät. Under november/december 2017 skickas information om nedstängningen till de fastighetsägare som berörs.

Stora delar av Berga har fått erbjudande om fiber hösten 2017.

Läs mer om fördelarna med fiber
Läs mer om Sandnets fiberprojekt

Säveräng telestation

Här har Sandnet kunder med ADSL-tjänst. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03 och i samband med det kommer Sandnet sluta leverera ADSL-tjänster i området. Under november/december 2017 skickas information om nedstängningen till de fastighetsägare som berörs.

Fastighetsägare i Högbo har fått erbjudande om fiber under våren 2017. 

Läs mer om fördelarna med fiber
Läs mer om Sandnets fiberprojekt

Bastfallet telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03.

Med anledning av Skanovas besked har vi prioriterat fiberutbyggnad i områden där det inte längre kommer vara möjligt att leverera ADSL. 

Sandnet kommer under 2018 skicka ut ett erbjudande om fiber till stora delar av området.

Vi strävar efter att de projekt som kommer att genomföras slutförs innan nedstängningen 3 december 2018.

Läs mer om fördelarna med fiber

Trösken telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03.

Med anledning av Skanovas besked har vi prioriterat fiberutbyggnad i områden där det inte längre kommer vara möjligt att leverera ADSL. 

Sandnet kommer under 2018 skicka ut ett erbjudande om fiber till stora delar av området.

Vi strävar efter att de projekt som kommer att genomföras slutförs innan nedstängningen 3 december 2018.

Läs mer om fördelarna med fiber

Fermansbo telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet. Skanova stänger telestationen 2018‑12‑03.

Med anledning av Skanovas besked har vi prioriterat fiberutbyggnad i områden där det inte längre kommer vara möjligt att leverera ADSL. 

Sandnet kommer under 2018 skicka ut ett erbjudande om fiber till stora delar av området.

Vi strävar efter att de projekt som kommer att genomföras slutförs innan nedstängningen 3 december 2018.

Läs mer om fördelarna med fiber

Hagmuren telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet. I dagsläget har Sandnet inget aktivt projekt för fiber till området. Är du intresserad av fiber, anmäl ditt intresse för framtida utbyggnad i området.

Lövåker telestation

Här har Sandnet inga kunder med ADSL-tjänst idag. Telia är leverantör i kopparnätet. I dagsläget har Sandnet inget aktivt projekt för fiber till området. Är du intresserad av fiber, anmäl ditt intresse för framtida utbyggnad i området.

Senast publicerad: 2018-05-24


Sandnet Kundservice

Välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 026-24 16 00 eller via e-post info@sandnet.se.

Om du är osäker på vilken telestation du tillhör hjälper vi dig gärna.

 


För information om personuppgiftsbehandlingen se integritetspolicyn.

 

Vi på Sandnet vill bidra till en levande landsbygd och där är fiber en viktig infrastruktur. Sandnet arbetar för att så många som möjligt inom Sandvikens kommun ska ha tillgång till ett högkvalitativt bredband. Läs mer om fiberutbyggnad i kommunen.

Fiber Till Landsbygd

Sandvikens kommuns bredbandsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster