Kan jag få Bredband genom telefonjacket?

Här kan du hitta om just din ort är ansluten mot Sandnets nät och mot Bredband genom telefonjacket. Du kan också se vilka teoretiska hastigheter man kan komma upp i beroende längden på kopparledningen (avstånd till telefonstation).

Orter som är anslutna mot Sandnet ADSL

(upp till 24 Mbit/s och tjänsten Tokfort 2+)

Våra anslutna orter
    
 Bovik Stensätra
 Falknäset Storvik
 Gysinge Svartrönningen
 Gästrike-Hammarby Sänningahed
 Högbo Säveräng
 Jäderfors Årsunda
 Järbo Åshammar
 Kalltjärn Ängsnäs
 Kungsfors Österbor
 Kungsgården Österfärnebo
 Sandviken  
    
 Ginborn - Enbart ansluten med äldre standard, upp till 8 Mbit/s

OBS! Det är den centrala telefonstationen som är ansluten för Sandnet ADSL i respektive ort.

Hastigheter beroende på avstånd och standard

Bredband genom telefonjacket (Nyare standard sk. 2+)

Klarar teoretiskt upp till 24 Mbit/s  

  • Max kapacitet "nedströms" upp till 24 Mbit/s.
  • Max Kapacitet "uppströms" upp till 1 Mbit/s.

Hastighet på förbindelsen
Tabellen visas en ungefärlig uppskattning över hur kapaciteten påverkas av avstånd till telestation.

Hastighetsbeskrivning
 Avstånd >Nedströms (c:a)Uppströms (c:a)
 1 km20-24 Mbit/s1,0 Mbit/s
 1,5 km14-19 Mbit/s1,0 Mbit/s
 2 km11-13 Mbit/s1,0 Mbit/s
 2,5 km8-10 Mbit/s0,9 Mbit/s

Bredband genom telefonjacket (Äldre standard)

Klarar teoretiskt upp till 8 Mbit/s  

  • Max kapacitet "nedströms" upp till 8 Mbit/s.
  • Max kapacitet "uppströms" upp till 1 Mbit/s.

Hastighet på förbindelsen 
Tabellen visas en ungefärlig uppskattning över hur kapaciteten påverkas av avstånd till telestation.

Hastighetsbeskrivning
 Avstånd >Nedströms (c:a)Uppströms (c:a)
 2 km8 Mbit/s0,9 Mbit/s
 3 km6 Mbit/s0,75 Mbit/s
 4 km4 Mbit/s0,65 Mbit/s
 5 km3 Mbit/s0,55 Mbit/s

Beskrivning för hastighetsval

Bor du närmare än 2,5 km kopplar ditt ADSL-modem upp med den nyare standarden automatiskt. Detta under förutsättning att du inte har modem som enbart klarar av den äldre standarden som ger hastigheter upp till 8 Mbit/s.

Bor du längre ifrån telefonstationen än 2,5 km så kopplar ditt modem över sig till den äldre standarden för att ge stabilare anslutning oavsett vilken typ av modem du har.

Nya modem är oftast anpassade till den nyare standarden medans om du har ett äldre modem så kan det vara anpassat enbart för den äldre standarden.

Senast publicerad: 2013-02-08