Beställning av ADSL

Genom förmuläret kan du som har ett fast telefonabonnemang beställa ADSL.

Anslutningsavgiften är 395 kr.Kontaktuppgifter & fakturaadress: * (obligatorisk)


Kontaktuppgifter & fakturaadress:Välj hastighet
Beställ hastighet genom att kryssa i ett val nedan.

Jag beställer bredband med hastighet:


Jag beställer bredband med hastighet:

Genom undertecknande av denna Beställning godtas vid var tid gällande Allmänna villkor avseende tjänsten och att ett bindande avtal uppstår när Sandnet efter bedömning om tekniska och andra förutsättningar föreligger bekräftar Beställningen. Lämnade personuppgifter kommer att behandlas för uppfyllande av avtalet kopplad administration, vilket inkluderar överföring till samarbetspartners för att möjliggöra till avtalet kopplade tjänster såsom installation, felavhjälpning och support, samt uppföljning av kundnöjdhet. För privatkunder som tecknar beställningen på distans föreligger en ångerrätt inom 14 dagar från att Sandnet mottagit Beställningen. Allmänna villkor och information om personuppgiftshanteringen samt ångerrätten finns på www.sandnet.se/allmannavillkor

Senast publicerad: 2019-10-21

Skanovas nedläggning av telestationer

I följande områden/telestationer är nytecknande av ADSL inte längre möjligt på grund av Skanovas avveckling av kopparnätet:

  • Bovik
  • Ginborn
  • Gästrike-Hammarby
  • Kalltjärn
  • Kungsfors
  • Jäderfors
  • Sterte
  • Svartrönningen
  • Sänningahed
  • Säveräng

Om du är osäker på vilken telestation du tillhör hjälper vi dig gärna.
Kontakta Kundservice

Mer information

Skanovas nedläggning av telestationer

Allmänna avtalsvillkor