Vårt fibernät

Sandnet är Sandviken kommuns stadsnät, dvs ett kommunikationsnät utbyggt med fiber, vilket möjliggör ett stort antal produkter såsom bl.a. bredband, TV och IP-telefoni.


Sandnet har växt med åren och idag når vi ut till 99% av Sandvikens kommuns invånare. Vi har en öppenhet i vårt nät där vi ger alla lika tillträde enda ner till Svartfiber-nivå. Vårt nät baseras på ett fiber CORE-nät och därefter går vi till stora delar på koppar till slutkund.

Efterfrågan på fiberprodukter växer lavinartat och där vi som stadsnät har en viktig roll att fylla när det gäller utbyggnation av fiber både i tätort och glesbygd.

Fiber till Hemmet (Sandnet FTH) är något som vi har fokus på när det gäller enskilda fastigheter.  Här är vi väl förberedda då vi under en lång period i samband med fjärrvärmeanslutningar lagt med tomrör för fiber till huskroppen, vilket gör det effektivare att koppla upp enskilda fastigheter i förberedda områden.

Vi ser framför oss ett ökat utbud med tjänster som behöver betydligt mycket mer bandbredd i båda riktningarna, detta gör att fiber (Fiber Till Hemmmet) är den infrastruktur som krävs framöver. Dessutom ökar hushållens teknikbehov i olika typer av sk. smarta produkter som smartphones, surfplattor och smartTV, vilket alla kräver en bra internetförbindelse för att fungera optimalt!


Senast publicerad: 2013-02-22