Vårt bidrag till världens första elväg

För Sandnet och resten av Sandviken Energi är det viktigt att vara en del av utveck­lingen när det handlar om att bygga ett hållbart samhälle. Läs om hur vi är med och bidrar till världens första elväg på E16.

Elväg på E16. Foto: Region Gävleborg

En två kilometer lång sträcka av E16 mellan Gävle och Sandviken byggs om till elväg. Under två års tid ska lastbilar köra den nybyggda demonstrationssträckan för att se hur anläggningen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden.

Luftledningar som för spårvagnar

Elvägen ska fungera med luftledningar ovanför vägbanan av ungefär samma typ som används för trådbussar och spårvagnar som förser fordonet med el. En strömavtagare ovanför lastbilens tak matar ner ström till bilens elmotor, och den kan koppla till eller från kontaktledningen vid filbyte eller omkörning. Fordonet fungerar som en helt vanlig lastbil.

Vårt bidrag till projektet

För oss är det viktigt att vara en del av utveck­lingen när det handlar om att bygga ett hållbart samhälle. Sandviken Energi är nätbolaget som levererar el till projektet och vi på Sandnet levererar en högkvalitativ bredbandslösning. Den bidrar till att kraven på säkerhet uppfylls när det gäller övervakning och drift.

Invigning 22 juni

Invigning av Elväg E16 sker den 22 juni 2016 och platsen är Sandbacka Park i Sandviken. Dagen kommer att innehålla seminarium, paneldiskussioner och Sandbacka Park fylls också med mässmontrar med deltagare från näringslivet, myndigheter och akademin med intresse för elvägen och andra transporter som gagnar ett fossilfritt samhälle.

Mer information

För mer information om våra leveranser till projektet, vänligen kontakta vår växel på tel. 026-24 16 00 så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt personer.

På Region Gävleborgs hemsida kan du läsa mer om elvägen och projektet.

Elväg - Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2016-06-02 14.17

Fakta om elvägsbygget


Region Gävleborg är ansvarig för projektet.

Syftet är att under två år ta reda på hur anläggningen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden.

Projektet finansieras med 77 miljoner kronor från Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket, samt cirka 48 miljoner kronor från Siemens, Scania och näringslivet.

Flera forskningsprojekt kommer att löpa under projekttiden, som rör betalsystem, affärsmodeller, projektering, behov av drift och underhåll, miljöeffekter med mera.

Projektet har budgeterat för nedmontering av anläggningen och återställning av E16 till ursprungligt skick.

Elväg på E16 mellan Gävle och Sandviken - Region Gävleborg


Fakta: Region Gävleborg