Storsatsning på bredbandsutbyggnad på landsbygden i Sandvikens kommun

Med stöd från Sandvikens kommun och Tillväxtverket förbereder nu Sandnet en omfattande utbyggnad av fiber i orter utanför stan och på landsbygden.

– Fiberutbyggnaden är viktig. Nu satsar Sandvikens kommun 13 miljoner kronor för att öka tillgängligheten samt gynna boende och företag utanför centralorten, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

Sammanlagt handlar det om totalt 26 miljoner kronor där Sandvikens kommun och Tillväxtverket går in med 13 miljoner vardera.

Projektet löper över tre år och den totala investeringen kan hamna på 50-60 miljoner kronor då ytterligare finansiering från enskilda kunder och Sandnet tillkommer.

En sådan investering möjliggör 1 500 nya anslutningar i kommunen, vilket kan innebära att ytterligare 184 företag och cirka 3 300 invånare eller 8-9 % av kommunens invånare får tillgång till fiber. Idag ligger siffran på 63 % enligt PTS.

Var utbyggnad sker prioriteras av kommunen utifrån kommunfullmäktiges beslutade bredbandsstrategi.

– Från kommunens sida ser vi detta projekt som mycket viktigt för att även landsbygden ska få del av bredbandsutbyggnaden. Det är ett steg i rätt riktning för att nå målen i vår bredbandsstrategi, säger Lars Flintberg, bredbandssamordnare Sandvikens kommun.

Men var utbyggnaden kommer att genomföras beror i slutändan på hur stort intresset är.

– Både regelverk och bredbandsstrategin bygger på att många ansluter sig. Vi tror att omkring 85 % av hushållen kommer vilja ha en fiberanslutning, säger Jan Persson som är affärsområdeschef för Sandviken Energis bredbandsverksamhet Sandnet.

Var en utbyggnad kommer ske är ännu oklart.

– Vi återkommer med vilka områden i kommunen som prioriteras först, säger Jan Persson.

Publicerad: 2016-03-22 08.00

Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande i Sandviken

Jan Persson, affärsområdeschef Sandnet på Sandviken Energi

Lars Flintberg, bredbandssamordnare Sandvikens kommun