Skanovas nedläggning av telestationer

Skanova som äger kopparnätet har meddelat att de under 2018 kommer att lägga ner telestationer där Sandnet idag levererar en ADSL-tjänst. Sandnet arbetar för att kunna leverera fiber till så många kunder som möjligt i de områden som påverkas av beslutet.

Den ADSL-tjänst vi levererar har förbindelse genom ett kopparnät som ägs och drivs av Skanova och Telia. De har nu beslutat att inte fortsätta investera i sitt kopparnät och stänger därför ner telestationer över hela landet.

Även inom Sandvikens kommun finns det telestationer som kommer att stängas ner. Sandnet har ADSL-kunder som är anslutna till telestationerna Bovik, Ginborn, Kungsfors, Kalltjärn, Sänningahed, Sterte, Svartrönningen och Säveränge. Dessa stängs ned 3 december 2018. Med anledning av detta kommer vi inte längre kunna ta emot nya beställningar av ADSL med anslutning till dessa telestationer. 

Vi har sagt upp avtalen med våra kunder som har ADSL-tjänst med anslutning till någon av dessa telestationer. Kundernas abonnemang löper som längst fram till 3 december 2018, eller till dess att kunden själv säger upp sitt abonnemang. Dessa kunder har blivit informerade via brev.

Vi bygger infrastruktur för framtiden

Sandnet vill bidra till en levande landsbygd och där är fiber en viktig del i infrastrukturen. Vi arbetar för att så många som möjligt inom Sandvikens kommun ska ha tillgång till ett högkvalitativt bredband. Med anledning av Skanovas besked har vi prioriterat fiberutbyggnad i områden där det inte längre kommer vara möjligt för oss att leverera ADSL.

Mer information

Skanovas nedläggning av telestationer

Fiber Till Landsbygd

Sandvikens kommuns bredbandsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor, kontakta kundservice

Välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. 026-24 16 00 eller via e-post info@sandnet.se. Om du är osäker på vilken telestation du tillhör hjälper vi dig gärna.

Publicerad: 2017-11-29 14.45