Sandviken Energi tillbakavisar uppgifter om återhållsamma bidragsansökningar för bredbandsutbyggnad

Sandviken Energi AB tillbakavisar uppgifterna i tisdagens Gefle Dagblad i artikeln med rubrik "Snabbt internet saknas på Gästriklands landsbygd" som kan tolkas som att Sandvikens kommun varit dåliga att söka stödpengar för bredbandsutbyggnad.

- Sandviken Energi AB har genom affärsområdet Sandnet sedan lång tid tillbaka sökt bidrag till varje hus i hela kommunen. Ansökningarna täcker så gott som hela kommunen, säger Jan Persson, affärsområdeschef för Sandnet.

- Det gäller fem övergripande ansökningar varav enbart två beviljats. Dessa fem är:

  • Ansökan 1. Jäderfors, Kungsberget/Botjärn, Hålldammen, Högbo och området mellan Falknäset och Ångersnäs. Stöd beviljat.
  • Ansökan 2. Storvik Runt. Skatfors, Hosjön, Sandkälla, Nor, Näs, Toretorp, Hyttmyra, Övre Storvik. Stöd beviljat till största delen, men ytterligare medel saknas enligt länsstyrelsen.
  • Ansökan 3. Svartberget, Bovik, och runt Årsunda mot Gavelhyttan. Stöd ej beviljat då medel saknas i budget enligt länsstyrelsen.
  • Ansökan 4. Från söder Årsunda och hela södra delen av kommunen - Lingbo, Trösken, Bastfallet, Västanhede, Österfärnebo utanför tätort, Ängsnäs, Grönsinka, Bärrek med flera. Stöd ej beviljat då medel saknas i budget enligt länsstyrelsen.
  • Ansökan 5. Från områden runt Järbo till Åshammar/Dalfors och upp till Dalgränsen Stocksbo. Även Styttingarna och Stigen är med. Stöd ej beviljat då medel saknas i budget enligt länsstyrelsen.

- Totalt kostnad för att bygga ut enligt de fem ansökningarna är 94 miljoner kronor och vi har sökt 56 miljoner kronor i stöd via länsstyrelsen. Av det har 17 miljoner kronor beviljats.

- Ansökningarna gäller riktig fiber och inte några "mastlösningar", som inte sällan enligt vår erfarenhet ger dålig kvalitet och orättvisa ute i bygderna då träd och topografi gör att vissa får bra uppkopplingar och andra mycket sämre kvalitet, förklarar Jan Persson.

Publicerad: 2017-03-22 07.15

- Sandviken Energi har genom affärsområdet Sandnet sedan lång tid tillbaka sökt bidrag till varje hus i hela kommunen. Ansökningarna täcker så gott som hela kommunen.