Sandnets fibernät kvalitetssäkras för framtiden

Under 2019 kommer vi genomföra arbeten för att uppgradera och kvalitetssäkra Sandnets fibernät för framtiden. Rent praktiskt betyder det att vi kommer byta en stor del av vår utrusning och att du som kund kommer få ett bredbandsnät med högre driftsäkerhet och som är anpassat för framtida tjänster.

I samband med att vi byter utrusning i ditt område kommer din uppkoppling att brytas några minuter. Driftavbrottet beräknas vara ungefär 15-30 minuter och sker dagtid på vardagar.

Vid ett driftavbrott

Alla arbeten kommer att informeras om i förhand här på hemsidan och du kan välja att prenumerera på information om driftstörningar och planerade arbeten.

Driftinformation och planerade arbeten

Om du efter avbrottet fortfarande inte har någon åtkomst till internet så ber vi dig att först testa starta om den utrustning som sitter kopplad till fiberboxen. Detta kan t.e.x. vara en router eller en dator. Om detta inte åtgärdar problemet så kan du vända er till Sandnet support för vidare felsökning.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sandnet Support.

Du som har en företagstjänst Medium eller Enterprise blir kontaktad innan planerat arbete.


Publicerad: 2019-04-05 11.58