Omläggning av TV-kanaler

Med anledning av en omläggning i den digitala TV-plattformen kan det behövas en ny kanalsökning/fabriksåterställning för att få in C More Hockey och TV12 HD samt internationella a la carte-kanaler.

Foto: Cecilia Pihl

Om du efter omläggningen inte får in C More Hockey och TV 12 HD så behöver du söka om kanalerna i din tv eller digitalbox.

Nedanstående inställningar kan behövas vid kanalsökning för dig med en TV som har inbyggd mottagare, CA-modul:

Startfrekvens: 306000
Modulation: 64 QAM
Symbolrate: 6875
Nätverk: PÅ
Nätverksnummer: 41008

För att få in kanalerna på rätt sätt för dig med digitalbox behövs en fabriksåterställning på digitalboxen göras.


Mer information

Sandnet TV

Svenska Cantablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2017-09-12 16.03