Mycket väl godkänt i kundnöjdhet!

I årets Nöjd Kund Index-undersökning fick Sandnet betyget Mycket väl godkänt. Det är vi självklart glada för! Viktigast för oss är att ständigt bli bättre och i det arbetet är kundundersökningen ett ovärderligt verktyg. För din bekvämlighet!

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bland annat innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete.

Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Mer information

Undersökningen har genomförts för hela Sandviken Energi-koncernen där samtliga verksamhetsområden har erhållit betyget Mycket Väl Godkänt, där även Sandnet.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta:
Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

För kontakt med ansvarig på Sandnet, kontakta Kundservice.

Publicerad: 2017-09-13 09.00

MVG i Kundnöjdhet emblem