Kanalomläggning Sandnet TV den 8 maj

För att öka driftsäkerheten och förbättra användarupplevelsen kommer vår leverantör Cantab den 8 maj att utföra ett arbete på den digitala plattformen. Arbetet beräknas vara klart kl. 15:00.

Efter omläggningen så hamnar många kanaler på nya kanalplatser och det kan krävas en ny kanalsökning för att få in den nya kanalplanen.

Inställningar som kan behövas vid kanalsökning för dig med tv som har inbyggd mottagare, CA-modul:

  • Startfrekvens: 306000
  • Modulation: 64 QAM
  • Symbolrate: 6875
  • Nätverk: PÅ
  • Nätverksnummer: 41008

Publicerad: 2017-04-24 22.11