Fiber Till Landsbygd för 100 miljoner - Tomas i Myre var först

Tre glada herrar på bild

Tomas i Myre var först med att få fiber inom ramen för projektet Fiber Till Landsbygd. Här med Jan Persson, affärsområdeschef Sandnet och kommunalrådet Peter Kärnström (S).

Peter Kärnström, kommunalråd i Sandviken, minns en studieresa till Japan för trettio år sedan.

- Vi besökte en halvledarindustri. De visade i modeller hur de blåste fiber. Jag minns att jag tyckte att det kändes som att vara med i en science fiction-film, skrattar han och slår ut med handen:

- Och nu står vi här!

Det ”här” han pratar om är hemma hos familjen Rymbacka i idyllen Myre utanför Kungsgården. Som första kund i Sandnets jättesatsning Fiber Till Landsbygd ska Rymbackas få fiber och kommunalrådet får äran att koppla in det allra sista.

Även om den riktiga äran ska ges till fiberteknikerna Pär Lidén och Jerk Staffansson som gjort allt förarbete – och förstås till familjen Rymbacka och deras grannar som grävt och fixat själva.

Tomas Rymbacka berättar:

- Vi grannar började prata när det gick rykten om fibersatsningar. Skulle vi få fiber hit till Myre? Var det ens möjligt? Vi kontaktade till slut Sandnet och nu, ett halvår senare, kopplas vi upp.

Han jobbar med IT på Gävle kommun och frun Ewa arbetar inom resebranschen.

- Vi flyttade hit för några år sedan. Från ett parhus i Sandviken. Med fiber! Här har vi haft ADSL som visserligen fungerat men haft för lite kapacitet.

I klartext:

Om Ewa jobbar hemma och Tomas kollar på House of Cards på TV, eller tvärtom, händer det att bilden hackar och konversationen mellan rummen blir, ja, enkel:

”Sluta jobba!”

”Sluta titta på TV!”

Han skrattar:

- Men nu är det slut med det.

Sandnets projektet Fiber Till Landsbygd är en del av den bredbandsstrategi som finns på både statlig, regional och kommunal nivå. I Sandviken går den bland annat ut på 90 procent av invånarna i Sandvikens kommun år 2020 ska ha tillgång till fiber. Att jämföra med dagens drygt 70 procent.

Jan Persson, affärsområdeschef på Sandnet som är en del av Sandviken Energi, förklarar:

- För några år sedan, när intresset för höghastighetsanslutningar även till hemmen tog fart på allvar, kom önskemål om detta från de politiska instanserna i Sandviken. Vi hade möten för att dra åt samma håll. I ett första skede satsade vi på tätorterna, där flest människor bor och de bor nära varandra. Nästa steg är landsbygden.

Därför står de där i Myre den här dagen.

- Landsbygd är svårare eftersom det framförallt blir stora grävkostnader. Det är en rättvisefråga i en kommun att anslutningsavgifterna inte får bli för höga för människor som inte bor i tätort.

Lösningen blev ett samarbete som sträckte sig från EU-nivå till det lokala engagemanget hos grannarna på Ringarsvägen.

- Tillväxtverket har pengar via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att bygga sammanbindande nät mellan orter. Men kravet är att det ska medfinansieras. Det har Sandvikens kommun gjort och Sandviken Energis bredbandsverksamhet Sandnet fick uppdraget att sammanbinda orter, berättar Jan G Persson.

Därför har de kringelikrokat sig fram med fiber längs grusvägar till små skåp på strategiska platser. Så långt har Sandvikens kommun och Tillväxtverket finansierat med, i nuläget, 13 miljoner kronor var.

Från skåpet tar de boende över med stöttning av Sandnet.

- På just vår väg hade någon en grävmaskin och vi hjälptes åt. Det blev som ett trevligt gemensamt projekt, berättar Tomas Rymbacka.

Hans hus är startskottet för liknande framtida fiberprojekt på landsbygden i Sandvikens kommun till ett värde av 100 miljoner kronor.

Kommunalrådet Peter Kärnström tar fram ett dokument ur innerfickan:

- Det här är kommunens bredbandsstrategi som vi beslutat om i ett sammanträdesrum. Att vara ute så här i den så kallade verkligheten och se hur ett sådant här lite trist dokument faktiskt påverkar människor är otroligt roligt. Och viktigt.

Han sveper med blicken över landskapet, stannar i tanken upp vid besöket i Japan där för trettio år sedan och slår fast:

- Nu finns den teknik som vi bara snuddade vid där i Japan för länge sedan tillgänglig. Det är jätteviktigt att den nu når ut på landsbygden. Klart att människor i vår kommun ska kunna bo här med tillgång till lika snabbt internet som i tätorten.

Tomas Rymbacka ser ut att hålla med, säger hej då och går in. En stunds jobb vid datorn väntar. Och kanske House of Cards på TV.

Numera samtidigt.
FAKTA: Fiberutbyggnad för över 100 miljoner kronor

Med stöd från Sandvikens kommun och Tillväxtverket går Sandviken Energis bredbandsverksamhet Sandnet nu in i en omfattande utbyggnad av fiber i orter utanför stan och på landsbygden. Investeringar om 26 miljoner kronor satsas på fiberutbyggnad där Sandvikens kommun och Tillväxtverket gått in med 13 miljoner vardera. Ytterligare stödfinansiering kommer från Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket. Fiberprojekten sker i samverkan med de boende. Totalt handlar det om fiberutbyggnad motsvarande 100 miljoner kronor till och med 2020.

 

 

Foto: Ulf Berglund

Publicerad: 2017-06-27 09.08

Peter Kärnström (S) kopplar in den sista delen, här med hjälp av installatören Jerk Staffansson.

Tomas Rymbacka kör installationsguiden med hjälp av Jerk Staffansson.

Peter Kärnström får en visning av fiberskåpet i Myre av Jan Persson, affärsområdeschef för Sandnet, Sandviken Energis bredbandsverksamhet.

Jerk Staffansson från TST blåser fiber.