Det råder fiberyra i Sandviken – fler hushåll får fiber

Sandnet fortsätter arbetet med att bygga fiber åt kommunens invånare.

– I dagarna får 900 hushåll i centrala delar av Järbo, Åshammar, Kungsgården och Hillsta erbjudande om att ansluta sig till Fiber Till Hemmet, säger Jan Persson, affärsområdeschef på Sandnet, bredbandsverksamheten inom Sandviken Energi.

Nu är höstens planer för Sandnet i princip spikade. Det blir ett digert program, som väntas bli ännu mer intensivt de kommande åren.

– Under 2017 följer utbyggnad efter fyra sträckningar från Kungsgården. De är mot Nor, Hillsta, Övre Mom och Norrberg. Målet är att hela området ska täckas, säger Jan Persson.

På vissa platser planeras grävningar till anslutningspunkter varifrån boende själva fortsätter grävarbetena.

– Exempelvis boende i Hällhammar, Ginborn, Åttersta och Backberg har olika långt gående planer på egna grävningar. Vi välkomnar alla sådana initiativ. Det är imponerande hur engagerade och skickliga de är, säger han.

Dessutom finns projekt på många andra ställen, till exempel sommarstugebyar runt Storsjön som nu bebos mer och mer fast samt i Österfärnebo tätort och i Gysinge.

Sandnet har också goda utsikter att få stöd frän landsbygdsprogrammet för en eller två ansökningar. Fem ansökningar för områden utanför tätorter är inlämnade. Och den första gäller Botjärn/Kungsberget, Jäderfors, Högbo, Hålldammen samt området mellan Ångersnäs och Falknäset. Den andra gäller runt Storvik.

– För att kunna få del av stödet måste anslutningsgraden vara väldigt hög, cirka 90 %.

Men trots de höga kraven för stödet är Jan Persson positiv.

– Vi har gjort intresseundersökningar och känner att vi törs gå vidare med utbyggnadsplanerna för dessa områden. I Jäderfors är till exempel intresset över 95 %. Även på andra ställen är intresset väldigt högt.

Utbyggnad med stöd från landsbygdsprogrammet kommer att ske succesivt från år 2016.

Positivt för landsbygden är också att en del nya medel verkar tillskjutits landsbygdsprogrammet.

– Därför har Sandnet sökt medel för i princip hela kommunen, men tyvärr fattas det ändå pengar till alla ansökningar.

– Men vi på Sandnet arbetar ändå hårt för att alla i kommunen ska få fiber vart än man bor. Under hösten och nästa år kommer även nya områden runt Järbo och Årsunda att få mer utrymme i vår verksamhet, säger Jan Persson.

 

Preliminär tidplan Fiberyra Fiber Till Hemmet
Kampanjen Fiberyra riktar sig till centrala delar av Järbo, Åshammar, Kungsgården och Hillsta som erbjuds fiber genom Sandnets koncept Fiber Till Hemmet.

  • Informationsmöten: augusti 2016
  • Hembesök av informatör: augusti-september 2016
  • Förberedelse av fibernät: Järbo och Kungsgården hösten 2016, Hillsta och Åshammar planeras till våren 2017
  • Installationer: Järbo oktober-november 2016, Kungsgården planeras till våren 2017. Hillsta och Åshammar planeras till sommaren 2017.

Ansökningar Landsbygdsprogrammet, projekt:

  • ”Jäderfors/Botjärn m fl” - Jäderfors, Botjärn, Högbo, Hålldammen, Ångersnäs - Falknäset
  • ”Storvik Runt”- området runt Storvik och mot Ottnaren
  • ”Väster Österfärnebo & Tidernas Fiber” - området från Årsunda till Österfärnebo och Grönsinka och Bärrek
  • ”Bovik m fl” – Bovik och runt Årsunda
  • ”Sandviken NV” Järbo, Åshammar, Stocksbo, Stigen

Publicerad: 2016-08-22 09.36