Nöjd kundhantering

- inom Sandviken Energi (Sandnet)

Vi som arbetar inom Sandviken Energi (Sandnet) vill att ni som kunder ska vara nöjda med oss.

Skulle det ändå uppstå en situation där du som kund känner att vi inte har gjort som vi ska är vår ambition att behandla dina synpunkter eller eventuella klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Det kan vara så enkelt att det föreligger ett missförstånd där vi lämnar en förklaring varför verksamheten måste bedrivas på ett visst sätt. I bland kan det vara så att vi kunde ha gjort saker på ett bättre sätt och därför är dina synpunkter som kund viktiga för oss, så att vi kan förbättra vår kundhantering och våra erbjudanden till dig som kund.

Synpunkter och eventuella klagomål

Vårt mål är nöjda kunder och för att kunna uppnå det är vi tacksamma om du som kund på ett sakligt och beskrivande sätt delger dina synpunkter eller klagomål till vår kundservice. Vi ser gärna att du gör det skriftligt via e-post eller brev på nedanstående adress, så att kundservice direkt kan vidarebefordra dina synpunkter till rätt person inom vår organisation så att vi snabbt kan återkomma till dig.

Synpunkter och eventuella klagomål sänds till:
Sandviken Energi AB
Box 91
811 21 Sandviken

E-post: info@sandnet.se

Om du efter vårt skriftliga återkommande ändå anser att vi inte har tillmötesgått dina eventuella krav så har du som konsument möjlighet att skriftligen vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, vilken ger vägledande yttrande om hur de anser att en tvist ska lösas. Du har också möjlighet att låta allmän domstol pröva en tvistig fråga.

Börja med att ta kontakt med oss, så ska vi se hur vi kan hjälpa dig.

Senast publicerad: 2019-07-01