Kunder flyttas till nytt stödsystem

Sandnet vill informera om att vi i och med ett systembyte kommer  flytta kunder till vårt nya stödsystem.

Arbetet sker dagtid, uppdelat per stadsdel/ort, och kommer att pågå under hösten 2015. Vi avsätter ca en dag per stadsdel/ort där det under arbetet sker kortare avbrott. Ni kan i samband med arbetet uppleva störningar på er internetanslutning.

I samband med detta görs en omkonfigurering av vår utrustning. Exakt datum för varje område meddelas löpande.

Planerade områden och datum


ADLS-kund
Tisdag 8 december

  • Österfärnebo


Att tänka på!
Efter systembytet kan kundutrustning eventuellt behöva startas om.
Upplever du fortfarande störningar under kvällen var vänlig kontakta vår support på 026-24 21 21 mellan kl. 07-23.

Sandnet återkommer löpande med uppdaterade datum för övriga stadsdelar/orter.

Publicerad: 2015-12-03 11.04