Uppsägning

Uppsägningstiden är en (1) månad om inget annat avtalats.

Uppsägningen gäller: *
Multiple selection


Tänk på att du behöver ha Sandnet TV som grundtjänst för att kunna ha utökat kanalutbud från Svenska Cantab.

ÖNSKEMÅL OM NEDKOPPLING AV ABONNEMANG


KUNDUPPGIFTER


Jag samtycker till att Sandnet behandlar mina personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Senast publicerad: 2017-04-13

Sandvikenhus bredband

Du som har bredband via Sandvikenhus beställer och administrerar ditt bredband genom Sandviken Energis tjänsteportal portal.stadsnat.sandvikenenergi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Första gången du besöker portalen registrerar du dig som användare.

Mer information finns på sandvikenenergi.se/stadsnatlänk till annan webbplats

 

 

Viktig information för uppsägning av ditt abonnemang


Uppsägningstiden är en (1) månad om inget annat avtalats. Uppsägningstiden räknas från det datum som Sandnet mottagit din uppsägning skriftligen.

Om du önskar avsluta/stänga din anslutning vid annan tidpunkt än den ekonomiska uppsägningsmånaden fyller du i rutan med texten "Datum för teknisk nedkoppling (vid flytt, byte av operatör med mera". Produkterna Sandnet ADSL samt Total kan vi koppla ner tidigast 15 arbetsdagar från mottagen uppsägningsblankett.