Uppsägning

Önskar du att säga upp någon av dina tjänster hos Sandnet gör du det via detta formulär. Uppsägningstiden är en (1) månad om inget annat avtalats.

Uppsägningen gäller: * (obligatorisk)
Uppsägningen gäller:

Tänk på att du behöver ha Sandnet TV som grundtjänst för att kunna ha utökat kanalutbud från Svenska Cantab.

ÖNSKEMÅL OM NEDKOPPLING AV ABONNEMANG


KUNDUPPGIFTER


Sandnet behandlar lämnade personuppgifter för uppfyllandet av avtalet i enlighet med gällande lagstiftning. Information om personuppgiftsbehandlingen och Kundens rättigheter framgår av Sandnets integritetspolicy.

Senast publicerad: 2019-10-16

Du som har bredband via Sandvikenhus eller vissa delar av Heimstaden fastighetsbestånd beställer och administrerar ditt bredband genom Sandviken Energis tjänsteportal.


Viktig information för uppsägning av ditt abonnemang

Uppsägningstiden är en (1) månad om inget annat avtalats. Uppsägningstiden räknas från det datum som Sandnet mottagit din uppsägning skriftligen.

Om du önskar avsluta/stänga din anslutning vid annan tidpunkt än den ekonomiska uppsägningsmånaden fyller du i rutan med texten "Datum för teknisk nedkoppling (vid flytt, byte av operatör med mera". Produkterna Sandnet ADSL samt Total kan vi koppla ner tidigast 15 arbetsdagar från mottagen uppsägningsblankett.