Uppsägning

Önskar du att säga upp någon av dina tjänster hos Sandnet gör du det via detta formulär. Uppsägningstiden är en (1) månad om inget annat avtalats.

Uppsägningen gäller: * (obligatorisk)
Uppsägningen gäller:

Tänk på att du behöver ha Sandnet TV som grundtjänst för att kunna ha utökat kanalutbud från Svenska Cantab.

ÖNSKEMÅL OM NEDKOPPLING AV ABONNEMANG


KUNDUPPGIFTER


Sandnet behandlar lämnade personuppgifter för uppfyllandet av avtalet i enlighet med gällande lagstiftning. Information om personuppgiftsbehandlingen och Kundens rättigheter framgår av Sandnets integritetspolicy.

Senast publicerad: 2019-10-16

Sandvikenhus bredband

Du som har bredband via Sandvikenhus beställer och administrerar ditt bredband genom Sandviken Energis tjänsteportal portal.stadsnat.sandvikenenergi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Första gången du besöker portalen registrerar du dig som användare.

Observera!
Om du har särskilda personuppgifter ska du inte registrera dig i  Sandviken Energis kundportal utan du ska istället vända dig direkt till Sandnets kundservice på telefon 026-24 16 00 som hjälper dig med din beställning.

Mer information finns på sandvikenenergi.se/stadsnatlänk till annan webbplats

 


Viktig information för uppsägning av ditt abonnemang

Uppsägningstiden är en (1) månad om inget annat avtalats. Uppsägningstiden räknas från det datum som Sandnet mottagit din uppsägning skriftligen.

Om du önskar avsluta/stänga din anslutning vid annan tidpunkt än den ekonomiska uppsägningsmånaden fyller du i rutan med texten "Datum för teknisk nedkoppling (vid flytt, byte av operatör med mera". Produkterna Sandnet ADSL samt Total kan vi koppla ner tidigast 15 arbetsdagar från mottagen uppsägningsblankett.