Logo

Fiberyra runt Hosjön

Just nu bedriver vi en kampanj runt Hosjön för ansluta ditt hem till fiber. Här kan du se aktuell information och tidplan med mera för projektet.

Vad händer just nu?

31 mars, 2020

Preliminär grävstart för etapp 2 är v.19. Därefter planeras fiberarbeten att påbörjas i slutet av maj och installationer i fastigheterna beräknas starta i mitten av juni.

2 mars, 2020
Under v.16 planerar vi att påbörja resterande fiberinstallationer för de fastigheter som ingår i etapp 1. Vår installatör kommer att kontakta dig för tidsbokning i slutet av mars/början på april inför installationen.

Grävning i etapp 2 påbörjas så snart vägarna är farbara för tung trafik och vi beräknar att grävarbetet kan starta i slutet av april.

15 oktober, 2020
I början/mitten av november beräknas installationer i fastigheterna att påbörjas i etapp 1. Installationerna kommer då att ske löpande längs Brobyvägen 122-148 samt Källviksvägen. Därefter planeras installationerna att starta under mitten av december längs Brobyvägen 158-203, Källbackavägen och Midsommarvägen.

29 juni, 2019
Projektet har dragit ut på tiden dels på grund av markavtal som har saknats för att kunna utföra gräv- och fiberentreprenad men också då det har pågått en utredning gällande befintlig kanalisation i marken. Det i sin tur har resulterat i att projekt som varit planerade samtidigt har krockat vilket har medfört försening. Projektet är därför uppdelat i två etapper:

  • Etapp 1 innefattar sträckorna Brobyvägen 122-203, Källbackavägen, Källviksvägen och Midsommarvägen. Grävning kommer att pågå under veckorna 31, 33, 34 och 35 i dessa områden. Tidsplan för fiberarbeten och installationer kommer inom kort. Du som sommarstugeägare i etapp 1 har möjlighet att få din installation utförd under våren 2020 och kan på så sätt nyttja kampanjerbjudandet under de månader du befinner dig i sommarstugan. Kampanjerbjudandet startar från och med den dag du installerar din fiberanslutning.

  • Etapp 2 inkluderar resterande kunder längs Brobyvägen samt Vallstanäsvägen. Grävmaterial kommer att delas ut i samband med grävning under vår/sommar 2020. Tidsplan för fiberarbeten och installationer kommer inom kort.

24 juli, 2019
Grävning tidigareläggs och kommer att pågå under v.31 på Midsommarvägen för att sedan fortsätta som tidigare planerat, v.33.

16 juli, 2019
Preliminär grävstart är v.33 och utdelning av grävmaterial kommer påbörjas i slutet av juli. Information kommer även via telefonsamtal från v.31 och framåt.

27 mars, 2019
Utredning pågår gällande befintlig kanalisation i marken och en del markavtal saknas. Ny preliminär tidsplan kommer inom kort.

Om projektet

Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projektet medför att boende i området får ett bredband i världsklass.

Tidplan

Projektets tidplan

Projektstart

mars 2018

Informationsmöte

mars 2018

Hembesök av informatör

mars – april 2018

Sista dag för beställning

 23 april, 2018

Förberedelse av fibernät

augusti 2019

Materialleverens för grävning

juli 2019

Installationer planeras

inväntar ny tidsplan

Övrig infomation och material

-