Logo

Fiberyra Åshammar runt

(Dalfors - Åttersta - Lappåsen) Just nu bedriver vi en kampanj Åshammar runt för ansluta ditt hem till fiber. Här kan du se aktuell information och tidplan med mera för projektet.

Vad händer just nu?

31 januari, 2020
Grävning planeras att återupptas i slutet av februari/början på mars och därefter påbörjas fiberarbeten i maj. Installationer hos resterande kunder beräknas starta i slutet av maj/början på juni. När det är dags för installation i din fastighet kontaktar vår installatör dig för tidsbokning.

16 oktober, 2020
Fiberblåsning beräknas starta i början av november längs Persbackavägen, Nordanrövägen samt Nyängsvägen. Vår förhoppning är att kundinstallationer påbörjas i mitten/slutet av november i fastigheterna på dessa sträckor. I mitten/slutet av november planeras därefter fiberblåsning längs Bakfallsvägen samt Åmotanvägen och kundinstallationer för dessa fastigheter beräknas starta i slutet av november/början på december. När det är dags för installation i din fastighet kontaktar vår installatör dig för tidsbokning.

Vi återkommer med tidsplan för övriga fastigheter så snart vi har mer information.

11 september, 2019
Uppdaterad tidsplan: Grävning påbörjas i mitten av september i den norra delen omkring Hjärtkullen och fortsätter sedan västerut. Vi återkommer med en mer detaljerad tidsplan gällande resterande grävarbete, fiberarbete samt installationer så snart vi har mer information.

10 juli, 2019
Längs väg 537 är det artrik vägmiljö och där finns det stora mängder av blomsterlupin vilket är en art som orsakar problem för bl.a. värdefulla ängsarter. Trafikverket har beslutat att bekämpa detta för att inte blomsterlupinen ska sprida sig vidare. Därför får ingen grävning ske för att undvika att schaktmassor med frön och rotdelar sprids och detta gäller under tidsperioden 1 juni till 31 augusti samt när det är tjäle.

Stora delar av grävsträckan i projektet är längs Trafikverkets väg vilket innebär att vi får påbörja grävningen i början på september 2019. Vi kommer att tillsätta så mycket resurser som är möjligt längs dessa sträckor för att effektivisera arbetet.

I dagsläget är det svårt att säga hur tidsplanen för fiberarbeten och installationer ser ut då det är beroende av framfart i grävning samt hur tidigt vintern kommer. Information kommer även att ske på telefon under juli månad

24 april, 2019
Ny preliminär tidsplan för grävstart är början av sommaren 2019. Därefter beräknas installationerna att vara slutförda under vintern 2019.

5 mars, 2019
Sandnets leverans av fiber till boende efter Svärdsjövägen norr om järnvägen i Åshammar har som tidigare meddelats drabbats av förseningar. Dessa fastigheter ingår nu i Åshammar runt-projektet.

Om projektet

Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen (EU) och syftar till att förbättra datakommunikationerna - och därmed också livskvalitén - på landsbygden. Projektet medför att boende i området får ett bredband i världsklass.

Tidplan

Projektets tidplan

Projektstart

augusti – oktober 2018

Hembesök av informatör

augusti – oktober 2018

Sista dag för beställning

1 oktober 2018

Förberedelse av fibernät

vinter/vår 2019, ny preliminär tidsplan

Materialleverens för grävning

höst 2018, ny preliminär tidsplan

Installationer planeras

vår 2019, ny preliminär tidsplan

Övrig infomation och material

-